Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.06.2017 klo 09:00 - 11:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
84   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
85   Pöytäkirjantarkastajien vaali
86   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
87   Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 12.6.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano
88   Maakunta- ja sote -uudistusten loppuraporttien käsittely
89   Osallistuminen valinnanvapauspilottiin
90   Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiöittäminen
91   Pohjois-Savon maakunnan väliaikaishallinnon järjestäminen
92   Pohjois-Savon maakuntahallituksen kannanotto EU:n koheesiopolitiikan 2020+ kansalliseen valmisteluun
93   Lausunto luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi
94 Kannanotto Kriisinhallintakeskuksen säilyttämiseksi Kuopiossa, liite 1
95 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnosten asettaminen nähtäville ja lausuntojen pyytäminen, liitteet 2-3
96 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittäminen palautteen perusteella, liitteet 4-9
97 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadinta vuosille 2018-2019, liite 10
98 Maakunnan kehittämisraha- ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishanke, liite 11
99 Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: YHDESSÄ! Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), liite 12
100   Haku yhteistyökumppaniksi Europe Direct -tiedotuspisteen tehtävien hoitamiseksi vuosille 2018-2020
101   Savon säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen kaudelle 1.6.2017-31.5.2019
102   Maakuntajohtajan päätökset ajalta 11.5.-14.6.2017
103   Maakuntahallituksen jäsenten esille nostamat maakuntapoliittiset ja tärkeät edunvalvonta-asiat
104 Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, liitteet 13-15
105   Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Kääriäinen Seppo puheenjohtaja
Leskinen Pekka 1. varapuheenjohtaja
Kivelä Kimmo 2. varapuheenjohtaja
Hahtala Mia jäsen
Katainen Elsi jäsen
Kettunen Rauno jäsen
Pentikäinen Pia jäsen
Piironen Pirkko-Liisa jäsen
Puurunen Kirsti jäsen
Rautiainen Merja jäsen
Toppinen Jouni jäsen
Rajamäki Kari mkv:n puheenjohtaja
Karkkonen Veijo mkv:n 2.varapuheenjohtaja
Korhonen Marko maakuntajohtaja, esittelijä
Vehreävesa Satu aluekehitysjohtaja
Qvick Paula suunnittelujohtaja
Kaikkonen Pekka maakuntasihteeri, mkh:n sihteeri
Markku Tervahauta palvelualuejohtaja
Elsa Paronen muutosjohtaja
Toni Auvinen digijohtaja
Jari Jääskeläinen aluekehityspäällikkö