Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 23.01.2017/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 7

23.01.2017

 

Pohjois-Savon kaavoituskatsaus 2017 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen aloittaminen, liitteet 1-2

 

101/10.02.00.00/2016

 

Maakuntahallitus 23.01.2017 § 7

 

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL 7 §). Vastaavasti maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevista suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä (MRA 15 §) sekä huolehdittava maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan (MRA2§). MRL 27 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia maakuntakaavan ajan tasalla pitämisestä.

 

Pohjois-Savon liitossa on edellä mainitun perusteella laadittu vuosittain oma maakunnallinen kaavoituskatsaus, jossa esitetään asetuksessa mainitut tiedot liiton alueiden käytön suunnittelusta ja jonka perusteella kunnat voivat sisällyttää omaan kaavoituskatsaukseensa lain edellyttämät tiedot Pohjois-Savon liiton toiminnasta. Lisäksi kaavoituskatsauksessa on käsitelty maakuntakaavan ohjausvaikutusta kuntakaavoitukseen ja muuhun viranomaistoimintaan. Nyt käsittelyssä olevassa kaavoituskatsauksessa ilmoitetaan MRL 63 §:n mukaisella tavalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 vireille tulosta.

 

Maakuntavaltuuston hyväksymässä Pohjois-Savon toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 todetaan: "Maakuntakaavan tarkistamisen ensimmäinen vaihe käynnistetään v. 2017. Tässä käynnistettävässä vaihemaakuntakaavassa käsitellään mm. muutoksia Puolustusvoimien alueisiin, valtakunnallisiin ja maakunnallisiin maisema-alueisiin, lisäksi osoitetaan uudet soidensuojelutyöryhmän ehdottamat alueet. Lisäksi kaavassa voidaan päivittää mm. tie-, rata- ja vesiliikennettä koskevat maakuntakaavamerkinnät, tarkentaa kauppaa koskevat merkinnät vastaamaan uutta lainsäädäntöä sekä kumota ne tuulivoimaa koskevat maakuntakaavamerkinnät, jotka Puolustusvoimat on todennut mahdottomiksi toteuttaa".

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelussa toimintasuunnitelman teemoista tie-, rata- ja vesiliikenne on todettu parhaimmaksi siirtää maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheeseen ja maanomistajakysymyksen johdosta valtakunnallisesti arvokkaista soista vain valtion suot 1. vaiheeseen. Näiden sijasta käsitellään teemoja, jotka ovat erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta mahdollista ja tärkeää käsitellä 1. vaiheessa sekä ampumaradat ja moottoriurheilualueet.

 

Prosessiin otetaan mukaan 2019 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntakaavan tarkistamisen vuonna 2019, jolloin aloitetaan tarkistamisen 2. vaihe. Selvityksiä 2. vaihetta varten voidaan aloittaa jo aiemmin. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaihe on ensimmäinen maakuntakaava, jonka hyväksyy maakuntavaltuusto ilman Ympäristöministeriön vahvistusta. Maakuntahallituksen päätöksen jälkeen kaavoituskatsauksesta ja maakuntakaavan tarkistuksesta kuulutetaan liiton virallisissa lehdissä. Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaihe kestänee vuodesta 2019 vuoteen 2022.

 

Maakuntakaavatyötä ohjaavana asiantuntijaryhmänä toimii maakuntahallituksen Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 työtä varten nimittämä aluerakennetyöryhmä, jota täydennetään kolmella maakuntahallituksen edustajalla ja Joroisten kunnan edustajalla.

 

Kaavoituskatsaus, Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1 vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat esityslistan liitteinä ja Pohjois-Savon maakuntakaavojen seurantaraportti on esityslistan oheismateriaalina.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen ja Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja merkitsee tiedoksi Pohjois-Savon maakuntakaavojen seurantaraportin. Vireillä olevan maakuntauudistuksen takia maakuntakaavan tarkistuksessa tehdään vain välttämättömimmät toimenpiteet hyväksytyn toimintasuunnitelman 2017 määrärahan puitteissa. Maakuntahallitus valitsee kolme jäsentään aluerakenneryhmään ja pyytää Joroisten kuntaa nimeämään edustajansa aluerakenneryhmään.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

kaavoituspäällikkö Suvi Jousmäki 044 714 2618

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti, mutta maakuntahallituksen jäsenten nimeäminen siirretään seuraavaan kokoukseen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa