Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 28.08.2017/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 9

28.08.2017

 

Maakunnan yhteistyöryhmän edustajien nimeäminen toimikaudeksi 2017-2020

 

94/00.01.05.03/2017

 

Maakuntahallitus 28.08.2017 § 9

 

 

Maakunnan yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014). Lain 24 §:n mukaan maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 5 artiklan mukaisena kumppanuuselimenä maakunnassa. Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liitto.

 

Yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuina maakunnan alueen kehittämisen kannalta seuraavat keskeiset tahot:

1) alueen kunnat ja maakunnan liitto

2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot

3) alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä.

 

Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 28.4.2014 (§ 46) maakunnan yhteistyöryhmän koon ja kokoonpanon ohjelmakaudelle 2014 - 2020. Maakunnan liiton hallitus nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö, sekä kolme varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä.

 

Kuntavaalien 2017 tuloksen pohjalta laskettu maakunnan yhteistyöryhmän poliittinen kokoonpano on seuraava:

KESK 3 paikkaa

SDP 2 "

KOK 2 "

VAS 1 paikka

PS 1 "

Yhteensä 9 paikkaa

 

Pohjois-Savon liitto on 30.6.2017 päivätyllä kirjeellä pyytänyt maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuja tahoja ehdottamaan sekä mies- että naisedustajia varsinaisiksi ja varajäseniksi. Lisäksi pyydettiin ehdotuksia maakunnan yhteistyöryhmän 1. ja 2. varapuhenjohtajiksi.

 

MYR:n kokoonpanon tulee olla tasa-arvolain mukainen (= 40 % toista sukupuolta) eli naisia tai miehiä tulee olla vähintään 10 henkilöä.

 

Saapuneet esitykset:

Kunnat ja maakunnan liitto

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Seppo Kääriäinen KESK

Mira Kokkonen KESK

Pia Hedman SDP

Rauno Airas SDP

Antti Sarvela KOK

Kaisa Hartikainen-Herranen KOK

Kaisa Korhonen VAS

Timo Satuli PS

Juho Pahajoki

Anna-Liisa Tuhkanen

Jorma Ruotsalainen

Irja Sokka

Tuija Kastari

Hannu Susitaival

Laura Meriluoto

Eino Miettinen

 

Valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Kari Virranta

Jari Mutanen

Tommi Huttunen

Eija Pihlaja

 

Soile Lahti

Kaisu Mikkonen

Airi Muhonen

Timo Ollila

Itä-Suomen yliopisto

Jukka Mönkkönen

 

Tuomo Meriläinen

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Mervi Vidgrén

 

Mikko Vuoristo

Metsäkeskus Pohjois-Savo

Seppo Niskanen

 

Markku Granander

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Johanna Buchert

 

Mikko Järvinen

 

Muut aluekehittämisen kannalta keskeiset tahot

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Akava Pohjois-Savo

Taina Räikkönen

 

Jyrki Riekkinen

Elinkeinoelämän keskusliitto

Kimmo Anttonen

 

Jukka Laakkonen

Kuopion Kauppakamari

Silja Huhtiniemi

 

Johanna Haapakorva

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK Pohjois-Savo

Jari Kauhanen

 

 

Kati Partanen

SAK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta

Maaret Pulliainen

 

Maarit Laaksorinne

Savon Yrittäjät

Arto Nykänen

 

Yrjö Ronkainen

Suomen toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Pohjois-Savo

Arja Eeva

 

 

Juha Riepponen

Teknologiateollisuus ry, Itä-Suomi

Esa Näätänen

 

Risto Finne

 

Pysyvät asiantuntija

Jarmo Pirhonen

Sirpa Lätti-Hyvonen (vara)

Kuopion kaupunki

Risto Palokangas

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

Juha Kaipiainen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Satu Vehreävesa

Pohjois-Savon liitto

 

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää

  • nimetä maakunnan yhteistyöryhmän ja pysyvät asiantuntijat kaudelle 2017 - 2020 seuraavasti:

 

Kunnat ja maakunnan liitto

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Seppo Kääriäinen KESK

Mira Kokkonen KESK

Pia Hedman SDP

Rauno Airas SDP

Antti Sarvela KOK

Kaisa Hartikainen-Herranen KOK

Kaisa Korhonen VAS

Timo Satuli PS

Juho Pahajoki

Anna-Liisa Tuhkanen

Jorma Ruotsalainen

Irja Sokka

Tuija Kastari

Hannu Susitaival

Laura Meriluoto

Eino Miettinen

 

Valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Kari Virranta

Jari Mutanen

Tommi Huttunen

Eija Pihlaja

 

Soile Lahti

Kaisu Mikkonen

Airi Muhonen

Timo Ollila

Itä-Suomen yliopisto

Jukka Mönkkönen

 

Tuomo Meriläinen

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Mervi Vidgrén

 

Mikko Vuoristo

Metsäkeskus Pohjois-Savo

Seppo Niskanen

 

Markku Granander

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Johanna Buchert

 

Mikko Järvinen

 

Muut aluekehittämisen kannalta keskeiset tahot

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Akava Pohjois-Savo

Taina Räikkönen

 

Jyrki Riekkinen

Elinkeinoelämän keskusliitto

Kimmo Anttonen

 

Jukka Laakkonen

Kuopion Kauppakamari

Silja Huhtiniemi

 

Johanna Haapakorva

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK Pohjois-Savo

Jari Kauhanen

 

 

Kati Partanen

SAK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta

Maaret Pulliainen

 

Maarit Laaksorinne

Savon Yrittäjät

Arto Nykänen

 

Yrjö Ronkainen

Suomen toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Pohjois-Savo

Arja Eeva

 

 

Juha Riepponen

Teknologiateollisuus ry, Itä-Suomi

Esa Näätänen

 

Risto Finne

 

Pysyvät asiantuntija

Jarmo Pirhonen

Sirpa Lätti-Hyvonen (vara)

Kuopion kaupunki

Risto Palokangas

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

Juha Kaipiainen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Satu Vehreävesa

Pohjois-Savon liitto

 

  • valita maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Seppo Kääriäisen 1. varapuheenjohtajaksi Kari Virrannan Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, 2. varapuheenjohtajaksi Arto Nykäsen Savon Yrittäjistä ja 3. varapuheenjohtajaksi Rauno Airaksen.

 

Valmistelija:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä, että Kunnat ja maakunnan liitto -ryhmän edustajana on lisäksi varsinaisena jäsenenä Veijo Karkkonen (KESK) ja hänen varajäsenään Esko Huttunen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa