Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.01.2018/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 87

18.12.2017

Maakuntahallitus

§ 9

29.01.2018

 

Aluekehittämisen tilannekuvan ja keskustelujen valmistelu syksyllä 2017, liite 3

 

135/00.04.00.00/2017

 

Maakuntahallitus 18.12.2017 § 87

 

 

Aluekehittämisen keskustelut ovat uusi valtion ja maakuntien yhteistyön elementti maakuntahallintoon siirryttäessä. Ensimmäiset keskustelut käydään prosessia harjoitellen tammi-helmikuussa 2018. Keskusteluja varten valmistellaan laaja-alaisesti maakunnan kehitystä koskeva aluekehityksen tilannekuva, joka koostuu määrällisestä ja laadullisesta tarkastelusta (väestö, yritystoiminta, osaaminen, työllisyys, aluetalous, julkinen talous, asuminen, luonnonympäristö, liikenne sekä terveys ja hyvinvointi). Pohjois-Savon tilannekuva on oheismateriaalina.

 

Jatkossa valtio ja maakunnat keskustelevat vuosittain aluekehittämisestä. Keskustelut ovat valtioneuvoston yhteinen prosessi ja ne osaltaan muodostavat pohjaa maakuntalain 13 § mukaisille neuvotteluille (julkisen talouden suunnitelman valmistelu ja valtion maakuntien talouteen kohdistama ohjaus).

 

Aluekehittämiskeskusteluihin nostettavat teemat pohjautuvat kunkin maakunnan tilannekuvaan, valtion aluekehittämispäätökseen, maakuntien strategioihin ja maakuntaohjelmiin. Kulloinkin keskeisimmiksi katsotut keskusteluteemat valmistellaan valtioneuvoston ja maakunnan yhteistyössä.

 

Maakunnan liitto aluekehityksestä vastaavana viranomaisena koordinoi tilannekuvan valmistelua sekä maakunnan valmistautumista aluekehityksen keskusteluun. Valmistelun aikataulu selviää tarkemmin oheismateriaalina olevasta TEMin ohjeesta.

 

Pohjois-Savon aluekehityskeskustelu käydään 2.2.2018. Alustaviksi keskusteluteemoiksi työ- ja elinkeinoministeriölle on ilmoitettu seuraavat:

1)

Saavutettavuus elinkeinoelämän kilpailukyvyn tukijana, mm. pääliikenneverkot, laajakaista ja perusväylänpito, liikenteen solmukohdat

2)

Elinkeinoelämän osaavan työvoiman saatavuus, ammattikorkea- ja ammatillisen koulutuksen edellytykset, koulutuksen kohtaanto

3)

Kuopion kaupunki kansallisena kasvukeskuksena, mm. kasvusopimusmenettely, kaupungin kasvustrategia.

 

Keskusteluteemoja on viimeistelty Pohjois-Savon ELY-keskuksen sekä muiden aiheisiin liittyvien tahojen kanssa ja ne on avattu tarkemmin liitteessä 2. Lopullisesti Pohjois-Savon keskusteluteemat selviävät vuoden 2018 alussa, kun ministeriöt ovat antaneet oman näkemyksensä keskusteluihin.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus

 

1. Hyväksyy 2.2.2018 käytävän keskustelun teemat liitteen 2 mukaisesti.

 

2. Merkitsee tiedoksi Pohjois-Savon laadullisen tilannekuvaraportin.

 

Valmistelija:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 29.01.2018 § 9

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on käsitellyt muiden ministeriöiden kanssa Pohjois-Savon esityksen aluekehittämisen keskusteluteemoiksi (MKH 18.12.2017) ja valmistellut oheisen ohjelmaluonnoksen sekä teemat 2.2.2018 käytävään keskusteluun. Ohjelmassa saavutettavuus on laitettu läpileikkaavaksi teemaksi. Lisäksi ministeriöiden esityksen mukaisesti keskusteluun on nostettu vähähiilisyys ja kiertotalous sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys keskusteluteemoista vastaa pääosin Pohjois-Savon maakunnan omaa keskusteluehdotusta ja mahdollistaa muuttuneessakin muodossa maakunnan kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta oleellisten asioiden käsittelemisen yhdessä vastuuministeriöiden kanssa.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman aluekehittämiskeskustelun ohjelmaluonnoksen.

 

Valmistelija:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa