Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.02.2018/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 75

20.11.2017

Maakuntahallitus

§ 22

26.02.2018

 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kannanotto EU:n tulevan monivuotisen rahoituksen valmisteluun sekä Suomen koheesiopolitiikkalinjauksiin, liite 2

 

125/04.04.01.00/2009

 

Maakuntahallitus 20.11.2017 § 75

 

 

 

Keskustelua koheesiopolitiikan tulevaisuudesta käydään osana suurempia, Euroopan unionin rakennetta ja toimintaa kartoittavia tulevaisuuskeskusteluja. Brexit, turvapaikanhakijat, EU:n sisäinen turvallisuus sekä keskustelut koheesio- ja maaseutupolitiikan vaikuttavuudesta ohjaavat EU-tason keskusteluita. Keskustelua käydään EU:n eri politiikkalohkojen välisistä suhteista EU:n tulevassa rahoituskehyksessä. Brexit tulee vaikuttamaan EU:n kokonaisrahoituksen, mistä seuraa leikkauksia myös EU:n eri toimintoihin.

 

EU:n koheesiopolitiikka, jolla pyritään tasoittamaan alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia kehittyneisyyseroja, ja jonka myötä Pohjois-Savossa on tällä rakennerahastokaudella (2014-2020) käytettävissä n. 150M€ EU:n rakennerahastovaroja, on yksi leikkausuhan alaisia politiikkalohkoja. EU:n komissiossa, samoin jäsenmaissa on käyty alustavia keskusteluita pienenevän koheesiorahoituksen mahdollisesta kohdistamisesta vain vähiten kehittyneille alueille, joihin yksikään Suomen alueista ei kuuluisi. Tällainen ratkaisu olisi etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen kehittymisen kannalta todellinen uhkakuva, sillä alue ei pärjää Etelä- ja Länsi-Suomelle kilpailussa kansallisesta rahoituksesta.

 

Tulevan koheesiopolitiikan, myös maaseutupolitiikan eteen tehdään vaikuttamistyötä kansallisesti ja EU-tasolla, jotta myös tulevaisuudessa Pohjois-Savolla olisi riittävät resurssit kehittämistyöhönsä.

 

Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa esittelee EU:n tulevan koheesiopolitiikan valmistelua sekä aikataulua.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee valmistelun tiedokseen.

 

Valmistelija:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 26.02.2018 § 22

 

 

 

Suomen kannanmuodostusta EU:n tulevan monivuotisen rahoituksen valmistelua sekä Suomen koheesiopolitiikkalinjauksia viimeistellään. Itä- ja Pohjois-Suomessa huolenaiheiksi ovat nousseet Suomen linjaukset, joissa koheesiopolitiikan rahoituksen jakokriteeriksi halutaan nostaa mm. maahanmuutto, minkä seurauksena rahoituksen painopiste voi siirtyä EU:n eteläisiin jäsenmaihin. Tärkeää on, että Suomi ajaa voimakkaasti sekä koheesio- että maatalouspolitiikan rahoitussaannon maksimoimista.

 

EU:n komissio julkistaa virallisen monivuotisen rahoituskehysehdotuksensa 29.5.2018.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntajohtajat ovat valmistelleet oheisen kannanoton EU:n monivuotisen rahoituksen valmisteluun sekä Suomen koheesiopolitiikkalinjauksiin.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen maakuntajohtajien valmisteleman kannanoton EU:n tulevan monivuotisen rahoituksen valmisteluun sekä Suomen koheesiopolitiikkalinjaksiin.

 

Valmistelija:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirjamerkintä:

Sari Raassina poistui klo10.32 tämän asian käsittelyn aikana.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa