Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.02.2018/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 23

26.02.2018

 

Lausunto liikennehallintoalan virastouudistuksesta

 

15/03.00.00/2018

 

Maakuntahallitus 26.02.2018 § 23

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamiseksi ja noin sadasta niihin liittyvistä laeista. Ehdotuksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Viestintävirasto ja Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljelle jäävät tehtävät tulisivat Väyläviraston tehtäväksi. Virasto vaihtaisi nimeään, mutta jatkaisi toimintaansa keskeytyksettä. Samanaikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi on tarkoitus käsitellä hallituksen esitys Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi.

 

Esityksen mukaan virastouudistuksella parannetaan hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin sekä vahvistaa strategista ohjausta ja edistää tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019.

 

Mkj:n ehdotus:

Pohjois-Savon liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:

 

Liikenneviraston nimen muuttaminen Väylävirastoksi ja sille esitetyt tehtävät korostavat infraverkostoa, vaikka viraston tehtävänä on koko liikennejärjestelmän kehittäminen. Valtio hallinnoi ja kehittää väylien lisäksi myös liikennejärjestelmän solmukohtia, kuten asemia ja terminaaleja, minkä pitäisi näkyä selkeämmin viraston nimessä ja tehtävissä.

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston toiminta-ajatuksessa. Molempien virastojen toiminta-ajatuksiin tulee kirjata valtioneuvoston aluekehittämispäätökseen ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvä tavoite koko maan aluerakenteen tasapuolisesta kehittämisestä monikeskuksisena, verkottuneena sekä toimiviin liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin perustuvana vuorovaikutteisena kokonaisuutena, millä tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Alueiden tasapuolinen kehittäminen tarkoittaa myös kaupunkiseutujen ja maaseutualueiden vuorovaikutteisen vetovoimaisuuden vahvistamista. Alueiden tasapuolisen kehittämisen tulee näkyä kummankin viraston käytännön toiminnassa sekä ylläpito- ja kehittämisresurssien alueellisessa kohdentamisessa. Pohjois-Savo on esimerkiksi jäänyt muusta maasta jälkeen niin kehittämishankkeiden toteuttamisessa kuin korjausvelan vähentämisessä.

 

 

Sekä Liikenne- ja viestintäministeriöllä että esitetyillä kahdella uudella virastolla on aluekehityksen lisäksi mm. alueidenkäyttöön, kaavoitukseen ja liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyviä tehtäviä. Valtion liikenneviranomaisilla tulee selkeät tehtävät ja roolit sekä riittävät resurssit tehtävien ennakoivaan hoitoon ja oikea-aikaiseen vuorovaikutukseen maakuntien ja kuntien kanssa kaavoituksessa ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Maakuntauudistuksen myötä ELY-keskusten liikennevastuualueiden hoitamat maanteihin liittyvä kaavoitusyhteistyö ja kaavalausuntojen antaminen siirtyvät keskushallinnon virastoille, joille tulee turvata riittävät resurssit suunnitteluprosesseihin osallistumiseen ja lausuntojen antamiseen määräajoissa.

 

Valmistelijat:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

maakuntainsinööri Patrick Hublin 044 7142 683

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lausuntoon lisättävällä maininnalla, että Pohjois-Savon liitto suhtautuu kriittisesti liikennehallinnon alan esityksessä osapuolten lisääntymiseen ja vastuiden hämärtymiseen. Tältä osin esitystä on selkeytettävä.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa