Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.02.2018/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 24

26.02.2018

 

Hankintapäätös Istekki Oy:n toteuttamasta ICT-ympäristön uudistamisesta sekä jatkuvista palveluista

 

179/00.04.01.01/2017

 

Maakuntahallitus 26.02.2018 § 24

 

 

 

Maakuntauudistuksen johdosta Pohjois-Savon liiton tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä on kaksinkertaistunut ja liikkuvan työn määrä lisääntynyt. Työntekijöiden lisäksi maakuntatalolla järjestetään useita kokouksia, joihin voi päivittäin osallistua jopa yli 100 vierasta. Maakuntatalon tieto- ja viestintätekniset ratkaisut ovat nykytarpeeseen nähden riittämättömät ja toimimattomat. Tästä johtuen on Istekki Oy:ltä tilattu suunnitelma tietoteknisen toimintaympäristön kehittämisestä. Suunnitelman pohjalta on laadittu Pohjois-Savon liitolle tarjous (T2018/374) Istekki Oy:n toteuttamasta ICT-ympäristön uudistamisesta ja jatkuvista palveluista. Tarjous sisältää Pohjois-Savon liiton tietoteknisen toimintaympäristön vakioinnin ja toteutuksen kokonaispalveluna avaimet käteen -periaatteella. Jo aiemmin Istekki Oy:ltä on maakuntajohtajan hankintapäätöksellä tilattu ratkaisu, jolla parannetaan tietoliikenneliittymän kapasiteettia ja uudistetaan tarvittavilta osin palomuuri, kytkin ja tukiasemat. Tämä osaprojekti valmistuu näillä näkymin helmikuun loppuun mennessä.

 

Käyttöönottoprojekti pitää sisällään seuraavat tehtävät:

.

Toimialueen perustaminen ja siihen liittyvien palvelinten asentaminen. Tietojen siirtäminen uusille palveluille (käyttäjädatat) sekä vanhojen palvelinten poistaminen.

.

Työasema- ja käyttöjärjestelmäympäristön uusiminen. Windows 10-paketti suunnitellaan ja otetaan käyttöön. Ne laitteet, joita ei voida käyttää Windows 10käyttöjärjestelmällä, uusitaan. Lopputuloksena liitolla on yhtenäinen laitekanta. Nykyistä laitekantaa hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista.

.

Käyttäjille järjestetään tiedotusta sekä tiedotustilaisuuksia (luentosali asiakkaan tiloissa) muutoksesta sekä käyttöön otettavien laitteiden / käyttöjärjestelmän ominaisuuksista. Samoin käydään läpi toimintamallit, miten tulee toimia kysymys- tai häiriötilanteissa.

.

Tulostinympäristön uusiminen. Tarpeettomista tulostimista luovutaan ja turvatulostus otetaan käyttöön. Nykyiset monitoimitulostimet säilytetään.

.

Tietoturvan parantamista varten sovitaan yhteisesti ne toimenpiteet, joilla tietoturvaa ja tietosuojaa tullaan parantamaan. Tämä tapahtuu ohjedokumentein (toimintatapaohjeistus) sekä luentosalissa tapahtuvalla luennolla.

.

MDM otetaan käyttöön matkapuhelinten laitehallinnassa. Tablettityyppiset laitteet rajataan tässä vaiheessa pois suunnittelusta. Samoin asiakkaan puhelinlaitekantaa ei uudisteta muuten kuin siinä tapauksessa, että puhelin on liian iäkäs MDM-ympäristössä käytettäväksi.

 

Tarjoukseen sisältyy projektipäällikköpalvelu, projektinhallintapalvelut, ICT-asiantuntijapalvelut ja käyttöönoton tukipalvelut. Työmäärä- ja kustannusarvio on yhteensä: 248 h / 19 485 €.

 

Käyttöönottoprojektin jälkeen Istekin tarjoamat jatkuvat palvelut ovat:

. Asiakkaan omien kannettavien tietokoneiden ylläpito

. Asiakkaan omien pöytätyöasemien ylläpito

. Kevytkannettava työasema 12,5" tai 14" näyttö, telakka, näppäimistö, hiiri

. Käyttäjähallinta

. O365-ympäristön hallinta

. MDM-hallintapalvelu lisensseineen

. Microsoft-lisenssit

. Turvatulostusratkaisut

. Virtuaalipalvelimet

. NAS-levytila

 

Toimitus sisältää Pohjois-Savon liiton käyttöön sopivan ja ylöspäin skaalattavissa olevan ympäristön. Tarjouksen sisältämillä määrillä jatkuvien palvelujen kustannukset ovat 4 622,00 € / kk ja aiemman tietoliikennetoimeksiannon kustannukset 1434 € / kk. Kaikki yhteensä 6056 € / kk ja 72 672 € / vuosi.

 

Vertailun vuoksi Pohjois-Savon liiton ICT-ympäristön nykykustannukset ovat vuodessa noin 77 000 euroa, jolloin kustannukset eivät ilman lisähankintatarpeita kasva. Uudistuksella parannetaan tietosuojaa ja tietoturvaa, mahdollistetaan liikkuvan työ, siirrytään pilvipalvelujen täysimääräiseen hyödyntämiseen sekä vaihdetaan oheistulostimet ekologisiin ja kustannustehokkaisiin yhteiskäyttötulostimiin. Henkilöstön osaamista lisätään uusien työvälineiden ja työmuotojen avulla - samalla valmistautuen uuden maakunnan mukaiseen toimintaympäristöön. Uusi toimintaympäristö on henkilöriippumaton ja tukipalveluista vastaa keskitetysti Istekki Oy.

 

Projekti on tarkoitus käynnistää helmi-maaliskuussa 2018. Pohjois-Savon liiton oman tuotantokäytön aloitus ja ylläpitoon siirtyminen tapahtuu touko-kesäkuussa 2018. Maakuntatalon myynti Senaatilta Touko Invest Oy:lle ei vaikuta hankintaan, uudistus jopa vähentää seiniin sidottuja toimintamalleja.

 

Istekki Oy:n tarjousta esitellään tarvittavilta osin kokouksessa.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää hyväksyä Istekki Oy:n tekemän tarjouksen ICT-ympäristön uudistamisesta sekä jatkuvista palveluista.

 

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

 

digijohtaja Toni Auvinen 044 714 2676

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa