Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 23.04.2018/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 4  Liikenneasioiden ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus

§ 26

26.02.2018

Maakuntahallitus

§ 58

23.04.2018

 

Liikenneasioiden ajankohtaiskatsaus, liite 4

 

15/03.00.00/2018

 

Maakuntahallitus 26.02.2018 § 26

 

 

 

Liikenteen hallinnon alalla valmistellaan parhaillaan uudistuksia ja päätöksiä, joilla linjataan sekä hallinnon toimintamalleja että liikennejärjestelmän kehittämistä tuleviksi vuosiksi. Osa muutoksista liittyy valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan seuraavia uudistuksia ja päätöksiä:

  • Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, tulossa toiselle lausuntokierrokselle helmikuussa.

  • Asetus valtakunnallisesta runkoverkosta, tulossa lausunnoille kevään aikana.

  • Laki Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain

  • muuttamisesta, lausuntoaika päättyy 23.2.2018. Pohjois-Savon lausunto omana päätöskohtanaan.

  • Liikenneviraston Savon radan täsmätoimenpideselvitys.

Maakuntauudistuksessa liikenneasioiden valmistelu kytkeytyy maakuntalain ja sen mukaisten tehtävien lisäksi lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä, jossa säädetään maakuntien yhteistyöstä alueellisessa tienpidossa. Lakiesityksen mukaan maakuntien on sovittava alueellisen tienpidon hoitamisesta enintään yhdeksällä tienpidon yhteistyöalueella. Maakuntaliitot ja ELY-keskukset ovat käynnistäneet valmistelun tienpidon yhteistyöalueiden muodostamiseksi sekä yhteistyömahdollisuuksista muissa liikennetehtävissä. Muita vapaaehtoisia liikennetehtäviä ovat joukkoliikenteen järjestäminen ja edunajaminen.

 

Oheismateriaaleina ovat liikenne- ja viestintäministeriön runkoverkkoesitys ja Itä-Suomen neuvottelukunnan esittelyaineisto 21.2.2018.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus käy keskustelun esittelyn pohjalta liikenteen ajankohtaisista asioista ja linjaa jatkovalmistelua niin maakuntauudistuksen kuin runkoverkkovalmistelun osalta.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että Patrick Hublin osallistuu tienpidon asiantuntijaselvitykseen ja Paula Qvick strategisen tason yhteistyön asiantuntijaselvitykseen, sekä evästi liikenne- asioiden jatkovalmistelua mm. toteamalla, että työvaliokunnan ja neuvottelukunnan esitys runkoverkoksi on pohjana ja että hyöty-kustannusanalyysissä tulee ottaa laajemmin huomi- oon muut yhteiskuntataloudelliset vaikutukset kuin pelkästään liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset.

 

Pöytäkirjamerkintä: Tarja Miettinen poistui klo10.50 tämän asian käsittelyn aikana.

Maakuntahallitus 23.04.2018 § 58

 

 

 

Maakuntahallitus jatkaa edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti lähetekeskustelua liikenteen ajankohtaisasioista liitteenä olevan aineiston ja kokouksessa tehtävän esittelyn pohjalta.

 

3 h juna Helsinki-Kuopio

Maakuntastrategian 2040 tavoitteena on 3 h junalla Kuopiosta Helsinkiin. Toimeenpanosuunnitelmassa on todettu: Venäjän ja erityisesti Pietarin metropolialueen yhteyksillä on kasvava merkitys koko Suomen ja erityisesti Itä-Suomen kehitykselle. Jotta kehitteillä oleva uusi, nopea Helsinki-Pietari -ratayhteys palvelisi Itä-Suomea, se tulisi linjata Kouvolan kautta. Ko. yhteyden toteuttamisen mahdollistamiseksi on välttämätöntä, että yhteys sisällytetään aluevarauksena Uudenmaan alueen maakuntakaavoihin.

 

Nopein junayhteys on tällä hetkellä Kuopiosta Helsinkiin n. 4 h. Savon radan pienet ja suuremmat parannustoimenpiteet nopeuttavat junayhteyttä 6min-15 min. Jotta päästäisiin 3 h tavoitteeseen, se edellyttää oikorataa. Maakuntakaavoissa on olemassa Mikkeli-Heinola oikorata (Etelä-Savo, ohjeellinen), Helsinki-lentokenttä-Porvoo-Kouvola (Uudenmaan liitto ja Kymenlaakson liitto, ohjeellisena Porvooseen saakka, muutoin yhteystarve) oikorata ja rantarata Kotkan kautta Luumäelle (Uudenmaan liitto, Kymenlaakson liitto, ohjeellinen). Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa nopeuttaa junayhteyden Kuopio-Helsinki välillä 3 h:n, Kouvola vaihtoehto hyödyttää sekä Savon että Karjalan radan yhteyksiä ja lisäksi turvaa Savon radalta hyvät yhteydet Pietariin.

 

Henkilöliikenneasioiden valmistelu

Itä-Suomen neuvottelukunta 21.2.2018 totesi joukkoliikenteen järjestämistehtävän osalta (linja-autoliikenne), että toimivaltaiset ELY-keskukset toteuttavat tarvittavat kilpailuttamiset ja sopimukset tilanteen mukaisesti edelleen siten, että sopimukset siirtyvät järjestämistavasta riippuen joko maakuntien yhteistyöalueelle tai kullekin maakunnalle. ELY:n joukkoliikennesopimusten sopimuskausi alkaa 2.6., jolloin tarvitaan vähintään siirtymäkauden yli menevä valmistelun linjaus.

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Esitys laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä on eduskunnan käsittelyssä. Lain mukaan LVM:n johdolla laaditaan valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja tulevat maakunnat laativat maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Valtakunnallista suunnitelmaa ohjaamaan nimettiin parlamentaarinen työryhmä 13.4.2018. Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa käsitellään PS:n liikennejärjestelmätyöryhmässä 20.4.2018. Maakuntahallituksen toukokuun kokouksessa esitellään ajankohtaisten liikennejärjestelmäasioiden katsaus.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus pitää tärkeänä Savonradan henkilöliikenteen nopeuden nostamista ja puuttuvien nopeuttamistoimenpiteiden toteuttamista.Tulevaisuuden Helsinki-Pietari yhteyden osalta maakuntahallitus tukee Porvoo-Koskenkylä-Kouvola linjausta.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

maakuntainsinööri Patrick Hublin

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja päätti sen lisäksi linjata joukkoliikenteen valmistelua maakuntauudistuksen suhteen siten, että joukkoliikenteen järjestämistehtävän osalta (linja-autoliikenne) toimivaltaiset ELY-keskukset toteuttavat tarvittavat kilpailuttamiset ja sopimukset tilanteen mukaisesti siirtymävaiheen yli edelleen siten, että sopimukset siirtyvät järjestämistavasta riippuen joko maakuntien yhteistyöalueelle tai kullekin maakunnalle.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa