Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.06.2018/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 40

25.09.2017

Maakuntahallitus

§ 99

18.06.2018

 

Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Pohjois-Savon Lakeland tukipäätöksen kumoaminen

 

127/00.01.05.22/2017

 

Maakuntahallitus 25.09.2017 § 40

 

 

 

Hakija: Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

Liitteessä 5 on hankkeen esittely.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Pohjois-Savon Lakeland -hankkeesta seuraavaa:

 

1.

Hyväksytään kokonaiskustannusarvioksi ajalle 22.5.2017 - 31.12.2018 enintään 290 815 €. Tukea myönnetään Pohjois-Savon kehittämisrahastosta enintään yhteensä 20 000 €. (Tästä 13 823 € myönnetään ko. rahaston jäljellä olevasta osuudesta, joka on kohdennettu osarahoitukseksi maakunnan kannalta merkittävissä ja vaikutuksil- taan laaja-alaisissa EU:n rakennerahasto-ohjelmahankkeissa.)Tukiprosentti hyväksyt- tävistä kokonaiskustannuksista on 6,88 %.

 

2.

Tuensaajan on nimettävä ohjasryhmä hankkeen ohjausta ja seurantaa varten. Pohjois-Savon liiton hankkeelle nimeämä yhteyshenkilö on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmän kokoonpano kerrotaan hyväksytyssä EAKR-hankesuunni- telmassa.

 

3.

Arvonlisäverot eivät sisälly hankkeen kustannuksiin.

 

4.

Lomapalkkavarausten tukikelpoisuuden osalta noudatetaan EAKR-rahoituspäätöksen ehtoja.

 

5.

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy harjoittaa yleishyödyllistä kehittämistoimintaa ja tuki myönnetään käsittelyssä olevan kehittämishankkeen hallinnoimiseen eikä yhtiön oman toiminnan kehittämiseen.

 

6.

Julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) tulee noudattaa sen soveltamis- alaan kuuluvissa hankinnoissa.

 

7.

Pohjois-Savon liiton ohje tuensaajille Pohjois-Savon kehittämisrahaston avustuksista on osa tätä päätöstä ja hankkeen toteutuksessa on noudatettava sitä.

 

Valmistelija:

EU-hankekoordinaattori Kari Tarkiainen 044 714 2647

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 18.06.2018 § 99

 

 

Tukipäätöksen kumoaminen

 

15.5.2018 saapuneella sähköpostiviestillä tuensaaja toteaa, että koska hankesuunnitelmaa on jouduttu muuttamaan siksi, koska ETC-toimenpiteet perustelluista syistä johtuen rahoitetaan kansallisin varoin erillishankkeena Pohjois-Savon liiton kehittämisrahastosta, niin hakija peruu sen johdosta EAKR-hankkeen (A73110) osarahoitukseksi aikaisemmin haetun ja myönnetyn Pohjois-Savon kehittämisrahaston osuuden. Näin toimien hanketoimintaan ei kohdennu päällekkäistä rahoitusta. Tästä syystä tämä EAKR-hankkeen osarahoituspäätös 20 000 euron osalta raukeaa. Kehittämisrahaston päätös on ollut jaettuna maakuntajohtajan päätettävissä olleeseen osuuteen 13 823 euroa sekä maakuntahallituksessa päätettävänä olleeseen 6 177 euron osuuteen.

 

 

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää kumota maakuntahallituksen 25.9.2017 § 40 tekemän Pohjois-Savon Lakeland -hankkeen tukipäätöksen edellä esitetyin perustein.

 

Valmistelija:

rahoitusasiantuntija Kari Tarkiainen 044 714 2647

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa