Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.06.2018/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 101

18.06.2018

 

Elinkeinojen murroksen -pilottihankkeen toteuttaminen Itä- ja Pohjois-Suomessa

 

68/00.01.05.22/2018

 

Maakuntahallitus 18.06.2018 § 101

 

 

 

EU:n komissio on valinnut Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat mukaan elinkeinojen murroksen pilottiin (ELMO). Valittujen alueiden joukkoon kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Espanjan Cantabria, Keski-Ranska, Ranskan Grand-Est, Iso-Britannian Suur-Manchester sekä Slovenia ja Liettua. Valituiksi tulleet alueet pääsevät kehittämään aluekehittämisstrategioitaan yhdessä älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Tavoitteena on vahvistaa innovaatiotoimintaa sekä parantaa kasvua ja työllisyyttä alueilla. Kyse on uudenlaisesta tulevaisuuteen suuntaavasta aloitteesta.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat - Pohjois-Savo, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo - tulevat pilotin aikana tiivistämään yhteistyötään. Pilotilla edistetään IP-maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamista nostamalla esiin koko alueen yhteisiä teemoja ja kohdistamalla niiden kehittämiseen toimenpiteitä. Yhdistävänä tekijänä pilotissa on IP-alueen luonnonvarat. Tavoite on tunnistaa IP-alueen sisäisiä arvoketjuja ja löytää keinoja rakentaa yhdessä IP-aluetta ja sen sisäistä profiilia. Uutuusarvona on toimialakohtaisia arvoverkkoja tai klustereita kohdistetummin investoinneissa, innovaatioissa ja osaamisessa.

 

Toimenpiteiden kohteena on tulevaisuuden työpaikkojen valmistelu, innovaatiotoiminnan laajentaminen, siirtyminen kohti vähähiilistä taloutta sekä yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen. Toiminta tukee myös kansainvälistymistä.

 

Toiminta jakaantuu kahdelle vuodelle niin, että vuoden 2018 aikana valmistellaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen strategia pohjautuen yhteisesti tunnistettuihin teemoihin. Komission nimeämät ja OECD:n asiantuntijat tarjoavat alueille räätälöityä asiantuntijatyötä arvoltaan 200 000 euroa. Vuonna 2019 keskitytään strategian toimeenpanoon, johon on mahdollista saada komissiolta 300 000 euroa tukea.

 

Aktiivinen osallistuminen pilottiin tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomelle hyvän mahdollisuuden tuoda esille alueen kehittämistarpeita EU:n suuntaan. Pilotti on avainpaikka olla vaikuttamassa tulevan koheesiopolitiikan sisältöön ja toteuttamisen muotoihin. Alueelle tarjoutuu lisäksi mahdollisuus osoittaa pitkäjänteisen aluekehitystyön hyviä tuloksia EU:hun päin. Työllä parannetaan IP-alueen tunnettuutta ja tuetaan sen brändin rakentamista.

 

ELMO-pilotti on esillä Itä-ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokouksessa elokuussa (30.8.-31.8.2018), jonne tulee myös EU:n komissiosta DG Region edustajia sekä OECD:n asiantuntijat. Tavoite on, että huippukokouksessa valitaan ne yhteiset strategiset prioriteetit, joiden pohjalta varsinaista strategiaa lähdetään työstämään.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen pilottihankkeen tilannekatsauksen.

 

Valmistelija:

ohjelmapäällikkö Soile Juuti 044 714 2637

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa