Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.06.2018/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 93

18.06.2018

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistuksen 1. vaihe: Ehdotuksen nähtäville asettaminen, liitteet 1-5

 

101/10.02.00.00/2016

 

Maakuntahallitus 18.06.2018 § 93

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaiheen kaava-asiakirjat on valmisteltu kaavaehdotukseksi. Asiakirjoihin on tehty muutoksia viranomaislausunnoissa, 15.5.2018 (ks. oheismateriaalina oleva pöytäkirja) pidetyssä 2. viranomaisneuvottelussa sekä sen jälkeen puolustusvoimien, Siilinjärven kunnan ja Ympäristöministeriön kanssa käydyissä neuvotteluissa esille tuotujen näkemysten perusteella. Puolustusvoimien ja Siilinjärven kunnan kanssa pyritään järjestämään lähiaikoina vielä neuvotteluja Rissalan alueen kaavaratkaisusta.

 

 

 

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

 

. HCT-selvitysaluevaraus on lisätty Tuusjärvelle, poistettu Toivalasta ja siirretty Varkaudessa Pohjoiselle Portille.

 

. Puolustusvoimien Rissalan yhdistelmärajausta, suojavyöhykettä sv-8 on laajennettu idässä mukailemaan Juurusveden rantaa ja lännessä on huomioitu puolustusvoimien tarpeita.

 

. Uuden laivaväylän ja laivaväylän varaukset kumotaan Leppävirran Kalmalahden ja Suonenjoen Iisveden väliltä. Maakuntakaavan tarkistuksessa merkintä muutetaan koko em. välillä uudesta laivaväylämerkinnästä ohjeelliseksi laivaväyläksi.

 

 

Merkintöihin ja määräyksiin on tehty seuraavat muutokset:

 

. Yaran suojavyöhykkeen (sv-12) kuvaustekstistä on poistettu sana puolustusvoimien ja määräyssisältöön on lisätty lausuntopyyntövelvoite ilmailuviranomaiselta.

 

. Yaran selvitysaluemerkinnän (se) suunnittelumääräystä on tarkistettu.

 

. HCT -selvitysaluemerkinnän suunnittelumääräystä on tarkistettu.

 

. Rissalan sv-8 suojavyöhykemerkinnän kuvaus ja määräyssisältö on tarkistettu. Suojavyöhykkeeseen liittyvä liitekartta on päivitetty "Merkinnät ja määräykset" -asiakirjaan ja ohjeellisena myös kaavaselostukseen.

 

. Ampumamelualueen me2 -suunnittelumääräyksestä on poistettu yksityiskohtainen, kohdennettu lausuntopyyntövelvoite (PVLOGLE asiantuntijat).

 

. Vähittäiskaupan suuryksikön KM-merkinnän määräyksistä on poistettu Siilinjärven Green Valleytä ja Kuopion Matkusta koskeneet lisämääräykset.

 

 

Kaavaselostuksen teksti ja kuvat on päivitetty. Selostuksen alkuun on lisätty tiivistelmä -osio. Erityisesti Yaran kaivosaluetta koskevaan osioon sekä puolustusvoimia koskevaan osioon on tullut täydennyksiä. Myös maakuntakaavan teemakartat on päivitetty.

 

 

Fingrid Oyj on laatinut huhtikuussa maakuntakaavaa varten taustaselvityksen 400 kV:n voimajohdon kehittämissuunnitelmasta välillä Nuojua (Vaala)-Huutokoski (Joroinen). Selvitys on kaavan tausta-aineistoa ja nähtävillä Pohjois-Savon liiton verkkosivulla.

 

 

Maakuntahallituksen edellisessä 21.5. pidetyssä kokouksessa hyväksymiin viranomaisvastineisiin on tehty tarkennus sivuille 35-36 kohtaan, jossa kerrotaan puolustusvoimien Rissalan alueen sv-8 -suojavyöhykkeen käsittelystä kaava-asiakirjoissa.

 

 

Maakuntakaava 2040:n tarkistuksen 1. vaiheen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 27.6.-15.8.2018 väliseksi ajaksi. Kesälomakaudella huolehditaan siitä, että osallisilla on mahdollisuus tavoittaa toimistoaikana henkilökuntaa päästäkseen tutustumaan kaava-asiakirjoihin.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistuksen 1. vaiheen kaavaehdotukseen ja kaava-asiakirjoihin tehdyt muutokset ja asettaa kaavaehdotuksen ja kaava-asiakirjat MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n mukaisesti virallisesti nähtäville 27.6.-15.8.2018. Toimisto valtuutetaan tekemään mahdolliset tekniset muutokset kaava-asiakirjoihin.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 7142 646

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa