Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.06.2018/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 94

18.06.2018

 

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta, liite 6

 

89/08.00.00.02/2018

 

Maakuntahallitus 18.06.2018 § 94

 

 

 

Hallituksen esitys laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä (maantielain muutos) on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Siinä ensimmäistä kertaa lakitasoisesti määritellään, mikä liikennejärjestelmä on ja mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu on. Maakuntauudistuksen myötä tulevien maakuntien tehtävänä on laatia maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma.

 

Liikennejärjestelmä kattaa kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenteen sekä niitä palvelevat liikenneverkot, tietoyhteydet ja kaikki liikenteen ja liikkumisen palvelut. Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kuvataan liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristö sekä esitetään lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset maakunnan liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Suunnitelmassa on myös arvioitava toteutettavuutta käytössä olevien taloudellisten resurssien puitteissa, toteutusaikataulua ja suunnitelman muita vaikutuksia.

 

Pohjois-Savon aiempi liikennejärjestelmäsuunnitelma "Liikennestrategia 2008" laadittiin palvelemaan Pohjois-Savon maakuntakaava 2030:n laadintaa. Maakuntavaltuuston 27.11.2017 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2018 on päätetty, että liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen käynnistetään kuluvana vuonna. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laaditaan rinnan Pohjois-Savon maakuntakaavan tarkistamisen 2.vaihetta, jossa käsitellään liikennettä koskevat teemat. Ajankohtaisia toimintaympäristöhaasteita ovat ilmastonmuutos ja päästövähennysvelvoitteet, uudet liikenteen palvelut ja digitalisaatio sekä jakamis- ja kiertotalous.

 

Liiteaineistossa esitellään uuden lainsäädännön sisältöä ja Pohjois-Savon liikennejärjes- telmäsuunnitelman laadintaa.

 

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus käy esittelyn pohjalta evästyskeskustelun Pohjois-Savon liikennejärjestel mäsuunnittelusta.

 

 

Valmistelija:

maakuntainsinööri Patrick Hublin 044 714 2683

 

Päätös:

Maakuntahallitus evästi liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa tarkasteltavan myös seuraavia asioita: alemman tieverkon tilanne, liikenteen sujuvuus saavutettavuuden kannalta, julkista rahoitusta saava liikenne kaikkien potentiaalisten asiakkaiden käyttöön, sisävesiliikenne, keskisuuret liikennehankkeet, ylimaakunnalliset väylät ja Nopea itärata.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa