Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.08.2018/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 118

27.08.2018

 

Lausunto Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnoksesta

 

123/10.02.00.01/2018

 

Maakuntahallitus 27.08.2018 § 118

 

 

 

Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020. Kainuun maakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä (mm. ampumaradat, ulkoilureitit, biotalous ja turvetuotanto). Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun maakuntakaava 2030 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

 

Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 27.6.-31.8.2018.

 

Mkj:n ehdotus:

Pohjois-Savon liitto pitää Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnosta hyvin laadittuna ja selkeänä. Siinä on huomioitu hyvin Pohjois-Savon ja Kainuun yhteiset intressit. Vt5:n ja Savon radan kehittäminen on osoitettu yhdenmukaisesti Pohjois-Savon voimassaolevassa maakuntakaavassa olevan vt5:n ja Savon radan kehittämisvyöhykkeen kanssa. Maakuntakaavaluonnoksessa muut yhteiset asiat liittyvät yhteisen rajan tuntumassa kaivannaisvyöhykkeen läheisyyteen Pohjois-Savon koilliskulmassa ja Suomen 400 kV:n voimajohtoverkon kehittämiseen. Näiltä osin ei ole kommentoitavaa.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick, 044 7142646

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa