Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.08.2018/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 121

27.08.2018

 

Viranhaltijoiden päätökset

 

Maakuntahallitus 27.08.2018 § 121

 

 

Maakuntajohtajan päätökset:

HANKEPÄÄTÖKSET

21.6.2018

EURA 2014/6399/09020101/2018/PSL

 

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A73998. Mikromagneettikuvaukseen perustuva kehitys- ja innovaatioympäristö materiaalitutkimuksen teollisiin sovelluksiin, kehitys (MikroMRI) Tuensaajat: Itä-Suomen yliopisto

Myönnetty EAKR ja valtio yht. 172 966 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset 247 096 €

Hyväksytty toteutusaika 1.8.2018-31.7.2020

25.6.2018

EURA 2014/6379/09020101/2018/PSL

 

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A74016. Mikromagneettikuvaukseen perustuva kehitys- ja innovaatioympäristö materiaalitutkimuksen teollisiin sovelluksiin, investointi (MikroMRI)

Tuensaajat: Itä-Suomen yliopisto

Myönnetty EAKR ja valtio yht. 258 160 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset 368 800 €

Hyväksytty toteutusaika 1.8.2018-31.7.2020

27.6.2018

EURA 2014/3745/09020101/2016/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A72273. KierRe - Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa - erityisesti kehityskäytävällä

Tuensaajat: Navitas Kehitys Oy, Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki, ProAgria Pohjois-Savo ry

Hankkeen kunta-toimijajoukkoa laajennetaan 1.8.2018 alkaen. Mukaan tulevat Siilinjärven ja Joroisten kunnat. Lisäksi ProAgrian toteuttamassa osuudessa edistetään laajennuksen myötä Vieremän ja Kiuruveden biokaasuhankkeiden suunnittelua. Hanketoimintaa jatketaan myös Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Lisäaikaa tarvitaan resurssiviisausohjelmatyön käynnistämiseen kaupungeissa, kuntaorganisaation opastukseen ja ohjeistukseen sekä tarvittavia lisäselvitysten hankintaan.

Hankkeen laajentaminen: Myönnetty jatkoaikaa 9 kuukautta 30.9.2018 saakka, hyväksytty lisärahoitus 580 310 € ja hankesuunnitelman täydennys.

 

MUUT PÄÄTÖKSET

18.6.2018/50/129/01.01.02.02/2010

Jatkopäätös sijaisjärjestelyistä (50 %) hallintojohtajan virkatehtävien osalta ajalle 1.6.2018 - 30.6.2018

18.6.2018/51/129/01.01.02.02/2010

Jatkopäätös sijaisjärjestelyistä (25 %) hallintojohtajan virkatehtävien osalta ajalle 1.6.2018 - 30.6.2018

18.6.2018/52/129/01.01.02.02/2010

Lisäpäätös sijaisjärjestelyistä maakuntajohtajien viranvaihdon yhteydessä

18.6.2018/53/31/01.01.01.02/2016

Päätös korkeakouluharjoittelijan työsuhteen jatkamisesta

18.6.2018/54/129/01.01.02.02/2010

Päätös taloussihteerin sijaisjärjestelyistä

19.6.2018/55/113/01.01.01.02/2018

Päätös määräaikaisen julkaisusihteerin palkkaamisesta

20.6.2018/56/110/00.01.05.22/2018

Hankintapäätös: Työmatkaliikenteen ja työssäoppimisen julkisen liikenteen käyttämishalukkuuden selvitys, kohde Ylä-Savo/Vieremän teollisuuskylä ja Suonenjoki-Iisvesi

25.6.2018/57/78/02.08.00/2018

Hankintapäätös: Sote tietopaketteihin liittyvä asiantuntijapalvelu

26.6.2018/58/117/07.01.01/2018

Päätös Pohjois-Savon liiton tietosuojaselosteen hyväksymisestä

27.6.2018/59/121/02.08.00/2018

Hankintapäätös: Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien (Effica ja Pro Consona) konsolidoinnin sopimusanalyysi

27.6.2018/60/121/02.08.00/2018

Hankintapäätös: Effica- ja Pegasos-asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä kotihoidon Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän konsolidoinnin sopimusanalyysit

28.6.2018/61/154/00.01.05.22/2017

Päätös: Muutos konsultointisopimukseen Istekki Oy:n asiantuntijatyöstä Pohjois-Savon maakunnan ICMT-toteutusten suunnittelussa

28.6.2018/62/125/02.08.00/2018

Hankintapäätös: Istekki Oy:n asiantuntijatyö Pohjois-Savon maakunnan ICMT 2020 -hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa

28.6.2018/64/127/01.01.01.02/2018

Päätös tarkastajan 60 % määräaikaisesta tehtävästä

6.8.2018/65/129/01.01.02.02/2010

Päätös SOTE-muutosjohtaja Tarja Miettisen nimeämisestä uuden maakunnan talouden vastuuvalmistelijaksi (90 % tehtävä)

6.8.2018/66/51/00.04.01.01/2016

Päätös sote-muutosjohtaja Leila Pekkasta koskevan ostosopimuksen jatkamisesta ajalle 1.9.2018 - 31.10.2018

6.8.2018/68/163/01.01.01.02/2017

Jatkopäätös maakuntauudistuksen asianhallinnan kehittäjän työsuhteen jatkamisesta 31.10.2018 saakka

6.8.2018/69/129/01.01.02.02/2010

Päätös maakuntasihteeri Pekka Kaikkosen määräämisestä hallintojohtajan virkaan (90 %)

13.8.2018/70/134/00.01.05.22/2018

Maakuntajohtajan päätös Pohjois-Savon kehittämisrahastosta: LUOVA VETO! Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajana 1.5.2018 - 31.12.2020

15.8.2018/71/28/01.01.01.02/2013

Päätös maakuntainsinöörin määräaikaisen tehtävän muuttamisesta toistaiseksi voimassa olevaksi

15.8.2018/72/94/01.01.01.02/2011

Päätös kaavoituspäällikön määräaikaisen tehtävän muuttamisesta toistaiseksi voimassa olevaksi

15.8.2018/73/31/01.01.01.02/2016

Päätös korkeakouluharjoittelijan palkkaamisesta

15.8.2018/74/129/01.01.02.02/2010

Päätös Pohjois-Savon liiton henkilöstön palkkahinnoitteluluokittelun ajantasaistamisesta

 

Aluekehitysjohtajan päätökset:

HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET

28.6.2018

EURA 2014/5053/09020101/2017/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A73095. Hevosterveyspalveluiden digitalisointi

Tuensaaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Tilanne käytettyjen eläinlääkäripalveluiden osalta on muuttunut merkittävästi 31.5.2018 alkaen. Hankkeessa työskennellyt eläinlääkäri päätti työsuhteensa ja hankkeen pilotointi-kohteeksi valittu eläinsairaala jäi vaille vakituista eläinlääkäriä samaan aikaan. Jotta hanketta voisi jatkaa sujuvasti, tulisi varoja käyttää ostopalvelutoimintaan niin, että Savonia-ammattikorkeakoulu saa hankkeen tavoitteet täytettyä. Savonia-ammattikorkeakoulu haluaa muuttaa hankkeen varojen käyttöä siten, että eläinlääkärin palkkoihin varatut määrärahat voitaisiin käyttää sekä eläinlääkäri- että digitalisointi-osaamisen ja palvelumuotoilun ostopalveluihin.

Hyväksytty kustannusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

29.6.2018

EURA 2014/4406/09020101/2016/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A73199. Virtuaaliklinikka - innovaatiokeskus suun terveydenhoitoon

Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki

Oppimisympäristön virtualisointi edellyttää asiantuntijuuden ostoa oppimisympäristöön suunniteltujen toimenpiteiden digitalisointiin ja niihin liittyvien instrumenttien mallintamiseen. Palkkakustannuksista siirretään varoja ostopalveluihin asiantuntijuuden hankkimiseksi. Hankkeeseen tarvitaan tietojärjestelmien asiantuntija tietojärjestelmien virtuaalisen vastaanoton lomakkeiden suunnittelu- ja toteutustyöhön. Lisäksi tarvitaan tietotekniikan asiantuntijuutta virtuaalisen pelkoklinikan suunnittelu- ja toteutustyöhön. Em. muutokset mahdollistavat hankkeen toteutuksen hyväksytyn hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Hyväksytty kustannusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

28.6.2018

EURA 2014/3111/09020101/2015/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A71430. Alueellista toimintaympäristöä tukeva biosignaalianturien kehitystyö ja testaus (MATRIISIANTURI)

Tuensaajat: Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Savon koulutuskuntayhtymä

Päätöksellä hankkeen toiminta saadaan kokonaisuudessaan päätökseen sen toteutusajan puitteissa. Nyt hankkeen loppupuolella on eri hankeosapuolten kautta tullut runsaasti lisää eri sensoreissa käytettävää materiaalia, jotka olisi tärkeää saada testattua ja ennättää verrata saatuja tuloksia aiempiin materiaalivaihtoehtoihin. Myös Luken puolelta jatkoaika olisi tarpeen, sillä heidän hyötyeläinpuolen testit ovat vielä kesken ja jatkoaika mahdollistaisi niiden eteenpäin viemisen ja toteutuksen riittävän kattavasti. Savonian osalta jatkoaika edesauttaisi mm. anturiratkaisujen muotoiluosion viimeistelyssä.

Hyväksytty kustannusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

28.6.2018

2014/4369/09020101/2016/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A72737. Uusiutuva energia pienkohteissa (UEP)

Tuensaajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

LUT:n tarvitsema koejärjestely on mahdollista toteuttaa vasta kesällä 2019 johtuen laitehankintojen viivästymisestä ja lisätarpeista. Koejärjestelyä ei ole mahdollista järjestää talviaikaan ja LUTin tarvittavat tutkimustulokset eivät ole vielä käytettävissä. Arvion mukaan pienkohteiden energiajärjestelmää ohjaavaa 'älyä' ei ehditä saamaan kesäksi 2018 valmiiksi. Jatkoajalla varmistetaan, että hankkeen tavoitteisiin päästään. Savonian laitehankinnat viivästyivät, koska Savonian projektihenkilöstö vaihtui hankkeen alkuvaiheessa. Alun perin projekti-insinööriksi suunniteltu henkilö vaihtoi toisen työnantajan palvelukseen. LUT:n rekrytointi projektihenkilöiksi viivästyi alussa hieman ja pestissä aloittanut on nyt (toukokuu 2018) siirtynyt ulkomaille yksityisen yrityksen palvelukseen. Koejärjestelyjen toteuttamiseen ja suunnitteluun tarvitaan avuksi projektityöntekijä/-tekijöitä (projektiluontoisesti peräkkäin tarvittavien kokonaisuuksien tekemiseksi), jolla ei ole vaikutusta palkkojen kokonaiskustannuksiin. Savonian ostopalvelukuluihin lisäys, jolla tarkoitus hankkia erillisiä kunnossapito- ja asennuspalveluita uusiutuvan energian koeympäristön parantamiseksi koejärjestelyjen toteuttamiseksi.

Hyväksytty kustannusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

28.6.2018

EURA 2014/5646/09020101/2017/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A73605. Ruokalaakso

Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Itä-Suomen yliopisto

Hankesuunnitelmassa on esitetty palvelumuotoilun hyödyntämistä osana hankekokonaisuutta. Tarkoituksena on hyödyntää palvelumuotoiluosaamista tuottavien palvelujen tuotteistamisessa yhdessä innovaatiojohtamisen kanssa. Näihin liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi palkataan Savonia-ammattikorkeakoulun osuuteen uudeksi työntekijäksi osa-aikainen muotoilija 10 htkk. Itä-Suomen yliopiston osuuteen lisätään tutkimushoitajan henkilöresurssi 9 htkk ns. luonnonmarjapilotin toteutukseen ja toimintamallin tuotteistukseen. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston yhden tutkijatohtorin tehtävänimike muutetaan yliopistotutkijaksi. Yliopistotutkija vastaa Ruokalaakso -hankkeen maitohappobakteerin toiminta-alustan rakentamisesta ja toiminnan kehittämisestä yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Hyväksytty kustannusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

3.7.2018

EURA 2014/4406/09020101/2016/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A72637. Led-UV -teknologiaan ja peroksidikemikaalien yhteiskäsittelyyn perustuvien desinfiointimenetelmien kehittäminen ja markkinoille pääsyn edistäminen

Tuensaaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Siirrot henkilöstökustannuksista kone- ja laitehankintoihin mahdollistuvat hankkeessa toteutettaviksi aiotut kokeet ja mittaukset. Muutoksia on perusteltu myös hankkeen aloituksen 5 kk:n viivästymällä, mm. projektihenkilöstön rekrytoinneista johtuen. Hankesuunnitelman päivittämisellä ja jatkoajalla varmistetaan hankkeen toimenpiteiden toteutuminen suunnitellusti. Hyväksytty kustannusrakenteen muutos ja myönnetty jatkoaikaa 6 kuukautta 30.6.2019 saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

15.8.2018

EURA 2014/5533/09020101/2017/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A73147. Woodhope Willage

Tuensaaja: Siilinjärven kunta

Yksityinen rahoitus ei tule toteutumaan suunnitellusti. Muutos on välttämätön, jotta hankkeen maksatusprosessi voi toimia sujuvasti.

Hyväksytty rahoitusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

25.6.2018 § 00618

Muutospäätös/Pohjois-Savon kehittämisrahasto

1/2016/Rahasto/Sote- ja mk-uudistus. Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamalla (Kilma)

Tuensaaja: Pohjois-Savon liitto

Hyväksytty hankkeen toteutusajan lyhentäminen kahdeksalla kuukaudella, jolloin uudeksi toteutusajaksi hyväksytään 1.9.2016 - 30.4.2018. Hankesuunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet on saavutettu ja toimenpiteet tehty alkuperäistä suunnitelmaa nopeammassa aikataulussa.

25.6.2018 § 00718

Muutospäätös/Pohjois-Savon kehittämisrahasto

2/2016/Rahasto/Sote- ja mk-uudistus. Asiakaslähtöiset, elinkeinoelämää ja maakunnan vireyttä tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (PoSoTe) -hanke

Tuensaaja: Pohjois-Savon liitto

Hyväksytty hankkeen toteutusajan lyhentäminen kahdeksalla kuukaudella, jolloin uudeksi toteutusajaksi hyväksytään 1.9.2016 - 30.4.2018. Hankesuunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet on saavutettu ja toimenpiteet tehty alkuperäistä suunnitelmaa nopeammassa aikataulussa.

25.6.2018 § 00818

Muutospäätös/Pohjois-Savon kehittämisrahasto

5/2016/Rahasto. Savilahden innovaatioalusta -selvityshanke

Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto

Hyväksytty hankkeen jatkoaika kaksi kuukautta ajalle 1.4.2019 - 31.5.2019, kustannusrakenteen muutos sekä hankkeen toimenpiteiden kuvauksien tarkennukset. Muutokset tukevat hankkeen tavoitteiden toteuttamista.

25.6.2018 § 00918

Muutospäätös/Maakunnan kehittämisraha

02215/MKR. Virtaa vedestä Pohjois-Savon elinkeinoelämän kehittämiseen - VIRVE -hanke

Tuensaaja: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Hyvksytty hankkeen kustannusrakenteen muutos esitetysti (ostopalvelujen osuutta kasvatetaan ja palkkakustannukset sekä flat rate pienenevät). Muutos tukee hankkeen tavoitteita ja vesiklusterin tunnettuutta ja näkyvyyttä laajemminkin.

 

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset ko. ajalta tiedoksi, eikä käytä otto-oikeuttaan niihin.

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa