Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.08.2018/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 116

27.08.2018

 

EU:n komission esitys EU:n budjetista sekä koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu

 

125/04.04.01.00/2009

 

Maakuntahallitus 27.08.2018 § 116

 

 

 

EU:n komissio on antanut 2.5.2018 ehdotuksensa Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2021-27 eli käytännössä EU:n seuraavan seitsenvuotiskauden budjetiksi. Budjettivalmistelua ovat ohjanneet Brexit, turvapaikanhakijat, EU:n sisäinen turvallisuus sekä keskustelut koheesio- ja maatalouspolitiikan vaikuttavuudesta. Keskustelua on käyty eri politiikkalohkojen välisistä suhteista, samoin eri maiden saannon volyymistä.

 

Komission ehdotuksen mukaan vuosien budjetti olisi 1.279 MRD €. Tämä tarkoittaisi jäsenmaiden maksuosuutena 1,11% BKTL:stä. Eri politiikkalohkojen osalta esitys sisältää seuraavia muutoksia: koheesio- (-7%) ja maatalouspolitiikkaan (-5%) leikkauksia; kasvua opiskelijaliikkuvuuteen, tutkimukseen, sisäiseen turvallisuuteen ja puolustukseen sekä maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen varautumiseen.

 

Tuen alueellinen kohdentuminen perustuu hyvin moniin kriteereihin, ja tämän hetkisten kriteerien perusteella Suomen koheesiorahoituksen saanto kasvaisi 5%, mutta maatalousrahoituksen saanto tippuisi peräti 14%. Suomen kannalta on myönteistä koheesiorahoituksen kokonaisvolyymin kasvu, mutta Itä- ja Pohjois-Suomen tilanne on huolestuttava, sillä komission esityksen kriteerien mukaisesti alueen rahoitus putoaisi runsaasti. Syynä tähän ovat mm. seuraavat:

- Itä- ja Pohjois-Suomi tippuisivat ns. siirtymäalueluokkaan (BKT EU:n keskiarvosta 75-100%), jossa ei ole harvan asutuksen (<12as./km2) kriteeriä, joka on tuonut tälle kaudelle n. 570M€

- Suomen liittymissopimuksen mukaisen pohjoisten harvaanasuttujen alueiden tuki (NSPA-tuki) tippuisi 30€:oon/hlö/v. Tällä kaudella tuen määrä indeksoituna on 34,5€.

 

Myös maatalousrahoituksen leikkaus kohdistuisi voimakkaasti nimenomaan Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutuille alueille, sillä ennakkotiedon mukaan vaarassa tällöin olisivat nimenomaan maaseudun kehittämiseen tarkoitettu rahoitus (LEADER-tuki)

 

Mahdollinen koheesiorahoituksen (EAKR ja ESR) runsas pieneneminen sekä maatalous- ja maaseudun kehittämisrahoituksen leikkaus vaarantavat Pohjois-Savon kehittämisen, sillä EU-varoilla on ollut merkittävä rooli maakunnan nykyisen vireen ja kasvun saavuttamisessa.

 

Tärkeää on, että Suomen hallitus EU:n tulevasta budjetista neuvotellessaan huomioi Itä- ja Pohjois-Suomen erityishaasteet sekä liittymissopimuksen mukaiset periaatteet sekä määrätietoisesti tavoittelee Suomen aiemmin ottaman kannan mukaisesti koheesiopolitiikan rahoitussaannon maksimointia.

 

Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa esittelee budjettiehdotusta ja sen vaikutusta koheesiorahoitukseen.

 

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus käy keskustelua asiasta sekä merkitsee asian tiedoksi.

 

Valmistelija:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

 

Päätös:

Maakuntahallitus merkitsi esityksen yksimielisesti tiedoksi, ja esitti huolestumisen maaseudun kehittämisen rahoituksen laskusta.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa