Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.10.2018/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 72

21.05.2018

Maakuntahallitus

§ 153

29.10.2018

 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Elinkeinot murroksessa -pilotti (Industrial transition -pilot), toimeenpano Pohjois-Savossa (ELMO), liite 10

 

68/00.01.05.22/2018

 

Maakuntahallitus 21.05.2018 § 72

 

 

 

Hakija: Pohjois-Savon liitto

Liitteessä 2 on hankkeen esittely:

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Elinkeinot murroksessa -pilotti (Industrial transition -pilot), toimeenpano Pohjois-Savossa (ELMO) -hankkeesta seuraavaa:

 

1.

Hyväksytään kokonaiskustannusarvioksi ajalle 1.4.2018 - 31.3.2019 enintään 37 000 €. Asia on esitelty suullisesti 27.3.2018, mikä on perusteena hankeajan hyväksymiselle takautuvasti 1.4.2018 alkaen (hakemus jätetty 20.4.2018).

 

2.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -tukea myönnetään enintään 25 900 €. Tukiprosentti hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on 70 %.

 

3.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea myönnetään enintään 10 700 €. Tukiprosentti hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on 28,9 %.

 

4.

Hankkeen tukitaso on kaikkiaan 98,9 %. Perusteluna korkealle tukitasolle on alueellisesti merkittävä elinkeinojen muutosta tukeva strateginen hanke. Se toteutetaan yhteen sovittaen toimenpiteet Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisesti toteutettavan, EU-komission rahoittaman elinkeinojen murrosta koskevan pilotointihankkeen kanssa (Pilot Action on Industrial Transition). Hanke täyttää AIKO-tuen kriteerit, sillä siinä edistetään elinkeinojen muutosta, jonka tavoitteena on niiden kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Hanke toteuttaa maakuntaohjelmaa ja sen toimenpidesuunnitelmaa vahvistamalla pk- ja muiden yritysten kansainvälistä kilpailu- ja uudistumiskykyä (TL 1).

 

5.

Arvonlisäverot eivät sisälly hankkeen kustannuksiin.

 

6.

Tuensaajan tulee raportoida hankkeen tuloksista kaksi kertaa vuodessa erillisen ohjeen mukaisesti.

 

7.

Julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) tulee noudattaa sen soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa.

 

8.

Hankkeeseen liittyvistä ulkomaan matkoista ei edellytetä rahoittajan etukäteishyväksyntää.

 

9.

Pohjois-Savon liiton ohje tuensaajille Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -tuesta on osa tätä päätöstä ja hankkeen toteutuksessa on noudatettava sitä.

 

Valmistelija:

Soile Juuti 044 714 2637

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 153

 

 

 

Hakija: Pohjois-Savon liitto

Liitteessä 10 on hankkeen esittely.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Elinkeinot murroksessa -pilotti (Industrial transition -pilot), toimeenpano Pohjois-Savossa (ELMO) -hankkeen muutoshakemuksesta seuraavaa:

 

1.

Lisärahoitusta myönnetään yhteensä 15 652 €, josta Alueelliset Innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -tukea on 10 956 € (70 %) ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea 4 696 € (30 %).

2.

Hyväksytään uudeksi kokonaiskustannusarvioksi 52 652 € ja uudeksi toteutusajaksi 1.4.2018 - 30.4.2019.

3.

Hyväksytään kustannusrakenteen muuttaminen liitteen 10 mukaisesti.

4.

Elinkeinot murroksessa -pilotin merkitys aluekehittämisen työkaluna on osoittautunut ennakoitua tärkeämmäksi. Siitä on muotoutunut strateginen työkalu edistää Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien tiiviimpää yhteistyötä sekä erityisesti edunajamist koskien tulevan EU:n rahoituskauden ohjelmavalmistelua. Toiminta on ollut ennakoitua laajempaa ja aktiivisempaa, mistä syystä lisärahoitus ja -aika ovat tarpeen. Työ- ja elinkeinoministeriön linjauksen mukaisesti AIKO-hankkeet voivat jatkua pisimmillään 30.4.2019 saakka.

 

 

Valmistelija:

ohjelmapäällikkö Soile Juuti, 044 714 2637

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa