Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.10.2018/Pykälä 156

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 95

21.09.2014

Maakuntahallitus

§ 156

29.10.2018

 

Pohjois-Savon kehittämisrahasto: Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategian 2014-2020 hallintohanke, liite 13

 

113/00.01.05.22/2014

 

Maakuntahallitus 21.09.2014 § 95

 

 

 

Hakija: Rajupusu Leader ry

Liitteessä 2 on hankkeen esittely.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategian 2014-2020 hallintohankkeesta seuraavaa:

 

     1. Hyväksytään kokonaiskustannusarvioksi ajalle 1.1.2015-31.12.2017 enintään
      150 000 €. Avustusta myönnetään Pohjois-Savon kehittämisrahastosta enintään
      39 250 €. Avustusprosentti hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on 26,16 %.

 

     1. Rahoitus myönnetään ehdolla, että myös muut ko. kehittämisohjelman alueeseen sisältyvät maakunnat (Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala) osallistuvat hankkeen rahoitukseen rahoitussuunnitelmassa määritellyillä osuuksilla ja että Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitusta osoitetaan Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategialle.

 

     1. Pohjois-Savon liiton hankkeelle nimeämä yhdyshenkilö tulee kutsua seurantaryhmän kokouksiin ja hänelle tulee toimittaa hanketta koskevaa kokous- ja muuta olennaista aineistoa.

     2. Arvonlisäverot hyväksytään hankkeen kustannuksiksi.

     3. Julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) tulee noudattaa sen soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa.

     4. Pohjois-Savon liiton ohje tuensaajille Pohjois-Savon kehittämisrahaston avustuksista on osa tätä päätöstä ja hankkeen toteutuksessa on noudatettava sitä.

 

Valmistelija:

ohjelmapäällikkö Soile Juuti puh. 044 714 2637

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 156

 

 

 

Hakija: Rajupusu Leader ry

 

Liitteessä 13 on hankkeen esittely.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategian 2014-2020 hallintohankkeen muutosesityksestä seuraavaa:

 

1.

Myönnetään rahoitusta 39 250 € Pohjois-Savon kehittämisrahastosta hankkeen 2. vaiheen toteuttamiseen. Tukiprosentti on 26,16 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jotka ovat 300 000 €. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015 - 31.12.2020, joka on hyväksytty maakuntajohtajan päätöksellä 20.10.2014 § 02314.

2.

Ehtona rahoituksen myöntämiselle on, että hanke saa sitoumuksen muista rahoitusosuuksista muilta Itä-Suomen maakunnilta. Hankkeen toiminta on arvioitu menestykselliseksi ja kalatalousalan elinkeinoelämää hyödyttäväksi.

3.

Hyväksytään kustannusrakenteen muuttaminen liitteen 13 mukaisesti.

4.

Julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) tulee noudattaa sen soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa.

Valmistelija:

ohjelmapäällikkö Soile Juuti, 044 714 2637

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa