Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.10.2018/Pykälä 146

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 146

29.10.2018

 

Viitostie ry:n esitys Viitostien kehityskäytäväselvityksen laatimisesta

 

64/02.08.00/2018

 

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 146

 

 

 

Viitostie ry esittää 5.10.2018 päivätyllä kirjeellä Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-savon maakuntahallituksille Viitostien kehityskäytäväselvityksen laatimista seuraavasti:

 

"Viitostie ry on julkaissut Juhani Tervalan laatiman selvityksen "Viitostie Itä-Suomen ykkösväylä" elokuussa 2018. Raportti on saatavilla sivustolla: https://asiakas.kotisivukone.com/files/viitostie.palvelee.fi/VIITOSTIE_ItaSuomen_ykkosvaylaLOPULL.pdf

 

Raportissa tarkastellaan Viitostien kehitysvyöhykkeen merkitystä Itä-Suomelle ja esitetään vyöhykkeen vahvistamista. Kehittyvän ja toimivan liikenne- ja kasvukäytävän muodostuminen Viitostielle edellyttää uudenlaista kaavoitusta sekä varautumista tuleviin yritysinvestointeihin. Lisäksi tarvitaan valtion pitkäjänteistä sitoutumista valtaväylän kehittämisinvestointeihin.

 

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaan liikenneverkkoa on kehitettävä siten, että edistetään mm. alueiden kehittämistä, alue- ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta sekä ympäristölle asetettavien tavoitteiden toteuttamista. Lisäksi laissa säädetään valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta sekä siihen sisältyvästä valtion investointiohjelmasta.

 

Viitostien kehittämisen lähtökohtana tulee olla alueen kilpailukyvyn, elinvoiman ja aluekehityksen tukeminen. Valtatietä tulee tarkastella yhtenäisesti koko pituudeltaan ja laatia sen kehittämisestä kolmen hallituskauden mittainen toteuttamisohjelma ja rahoitusohjelma. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan yhteinen maakuntarajat ylittävä tahtotila kehittämiseen.

 

Maakuntien liitoilla on merkittävä rooli yhteisen tahtotilan muodostamisessa. Maakunnat vastaavat myös alueidensa liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja maakuntakaavoituksesta sekä näiden suunnitelmien yhteensovittamisesta.

 

Viitostie ry:n hallitus esittää Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntahallituksille, että maakuntaliitot laativat yhteistyössä Viitostien kehityskäytäväselvityksen. Siinä tarkastellaan kaavoituksen ja liikennejärjestelmän suunnittelun tarpeita ja Viitostien kehittämisen vaikutuksia vaikutusalueen elinvoimaan sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Selvityksen tuloksia hyödynnetään sekä yhteisen tahtotilan muodostamisessa että vaikuttamisessa valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun."

 

Maakuntien liittojen neuvotteluissa esitykseen on suhtauduttu alustavasti myönteisesti niin, että selvitys laaditaan pääasiassa liittojen henkilöstöresursseilla ja että selvitys tehdään esitettyä laajempana viitostien ja Savon radan kehittämisvyöhykeselvityksenä, jossa tarkastellaan vyöhykkeen kaikkea maankäyttöä ja liikennejärjestelmää kokonaisuutena. Selvitys palvelee myös liittojen maakuntakaavoitusta ja liikennejärjestelmäsuunnittelua sekä tuottaa tietoa aluekehitystyöhön ja itäsuomalaiseen edunvalvontaan. Lisäresursseja käytetään tarvittavan ulkopuolisen erityisasiantuntemuksen ja esimerkiksi viestintäosaamisen hankintaan.

 

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kainuun liitto ovat tehneet myönteisen periaatepäätöksen kehittämisvyöhykeselvityksen laatimisesta kokouksissaan 22.10.2018.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää osallistua Viitostien kehityskäytäväselvityksen laatimiseen niin, että selvitys laaditaan pääasiassa liittojen henkilöstöresursseilla ja talousarvion käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä päätetään mahdollisten taloudellisten resurssien sitomisesta selvitykseen.

 

Valmistelija:

maakuntainsinööri Patrick Hublin 044 714 2683

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä, että selvityksessä tulee käsitellä myös valtatie 5:n ja Savon radan saamisen TenT -ydinverkkoon.

 

Pöytäkirjamerkintä:

Annaelina Isola ja Patrick Hublin olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa