Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.10.2018/Pykälä 147

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 115

27.08.2018

Maakuntahallitus

§ 131

23.09.2018

Maakuntahallitus

§ 147

29.10.2018

 

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019 - 2020 hyväksyminen

 

82/00.01.05.02/2018

 

Maakuntahallitus 27.08.2018 § 115

 

 

 

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 33 §:n mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Suunnitelma sisältää keskeisiä maakuntaohjelmaa toteuttavia hanke- ja toimenpide-esityksiä sekä kuvaukset niitä koskevista yhteistyösopimuksista, kannanoton rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja -suunnitelmista ja alueen osallistumisesta niihin sekä painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta kohdennetaan. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan 18 §:ssä tarkoitettujen maakuntien yhteistoiminta-alueiden ja muut maakuntien yhteiset toimenpiteet ja keskushallinnolle tehtävät aloitteet.

 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan maakuntaohjelmaan perustuen ja valmistelussa huomioidaan Suomen rakennerahasto-ohjelman ja maaseutuohjelman painotukset. Toimeenpanosuunnitelmassa esitetään maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset kehittämisen painopisteet, kärkihankkeet ja edunajamisasiat.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut toimeenpanosuunnitelman laatimisesta 7.6.2018. Kesäkuun lopussa saatiin tieto, että maakuntauudistus siirtyy vuodella eteenpäin vuoden 2021 alkuun. TEM tulee tästä syystä antamaan lähiviikkoina tarkentavia ohjeita toimeenpanosuunnitelman laatimiseen. Osa toimeenpanosuunnitelmassa nykyisin käsiteltävistä asioista siirtyy käsiteltäviksi uuden alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lain mukaisissa valtion ja maakuntien yhteistyöprosesseissa.

 

Vuoden 2019 talousarvion kehyspäätöksen mukaan vuoden 2020 rakennerahastovaltuudet ennakkobudjetoidaan vuodelle 2019. TEM:n kesäkuun ohjekirjeen mukaan maakuntien tulee ottaa huomioon, että erityistavoitteen 1.2. osuus sekä IP-alueen että koko Manner-Suomen yhteenlasketusta toimintalinja 1:n julkisen rahoituksen varauksista ylittää tällä hetkellä komission kanssa sovitun 10%:n enimmäistason. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää uusia yrityksiä koskevan tavoitteen toteuma-asteen nostamiseen.

 

Aluekehittämisen keskustelut ovat uusi valtion ja maakuntien yhteistyön elementti maakuntahallintoon siirryttäessä. Ns. harjoittelukeskustelut Pohjois-Savon ja ministeriöiden edustajien kanssa käytiin 2.2.2018. Ensimmäiset varsinaiset aluekehityskeskustelut, jotka luovat pohjaa maakuntalain 13 §:n mukaisille neuvotteluille, käydään Pohjois-Savon osalta 1.11.2018. Alke-keskustelujen teemat pohjautuvat maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman nostoihin, mistä syystä Alke-keskustelujen esitykset valmistellaan osana TOPSU-prosessia.

 

Valmisteluaikataulu on seuraava:

 

Toimeenpanosuunnitelma

9.8. MYRS-evästys

20.8. MYR-evästys

27.8. MKH-evästys

10.9. ELY-keskus

11.-19.9. seututilaisuudet

24.9. MKH-evästys

22.10. MYR-hyväksyntä

30.10. MKH-hyväksyntä -> TOPSU TEMiin

 

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman sisältöä ryhdytään päivittämään viime vuonna laaditun asiakirjan pohjalta.

 

 

Mkj:n ehdotus:

MKH käy evästyskeskustelun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman painopisteistä.

 

Valmistelija:

Satu Vehreävesa, 044 714 2648

 

Janna Merenniemi, 044 714 2620

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esittää hyvinvointia ja houkuttelevuutta läpileikkaavaksi tavoitteeksi, korosti nuorten perheiden tukemista ja piti Neurokeskuksen ja Savon Radan rahoituksen saamista tärkeänä.

Maakuntahallitus 23.09.2018 § 131

 

 

 

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019 - 2020 painopisteitä on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmässä, oppilaitosten kanssa sekä kuntien kanssa seutukierroksilla. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset edunajamisasiat on päätetty yhdessä suuralueen muiden maakuntien kanssa.

 

Oheismaateriaalina olevaan toimeenpanosuunnitelman 2019 - 2020 luonnokseen on kirjattu käydyissä keskusteluissa esiin nousseita muutostarpeita.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus evästää valmistelua ja merkitsee tiedoksi Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 luonnoksen.

 

Valmistelija:

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti huomautuksella, että tulevissa hallitusneuvotteluissa on Itä-Suomen asioita käsiteltävä rinnakkain Länsi-Suomen asioiden kanssa samanarvoisen kohtelun saamiseksi.

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 147

 

Toimeenpanosuunnitelmaa on viimeistelty MYR:n sihteeristössä 11.10.2018 ja asiakirja on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 22.10.2018. Lisäksi toimeenpanosuunnitelma vahvistetaan sekä hyväksytään edunajamishankkeiden osalta maakuntahallituksessa 29.10.2018. Asiakirja tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 31.10.2018.

 

Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta esittelee asiaa.

 

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus vahvistaa Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 ja siihen sisältyvän rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman sekä hyväksyy asiakirjaan sisältyvät maakunnan edunajamisasiat.

 

Valmistelija:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, 044 714 2648

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa