Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.10.2018/Pykälä 148

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 148

29.10.2018

 

Pohjois-Savon liiton henkilöstösuunnitelman 2019-2020 hyväksyminen, liite 7

 

49/00.01.01.01/2010

 

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 148

 

 

 

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että Pohjois-Savon liitolla on palveluksessa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä, jolla turvataan kuntayhtymän tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä tehokas toiminta. Suunnitelma kattaa 1.1.2014 voimaan tulleet henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset.

 

Henkilöstösuunnittelu pohjautuu Pohjois-Savon liiton toimintastrategiaan, jossa linjataan mitä tehdään. Toimintastrategia sisältyy maakuntavaltuuston vuosittain hyväksymään talousarvioon. Henkilöstösuunnitelmassa otetaan kantaa siihen, miten asetetut tavoitteet toteutetaan. Mitkä asiat tuotetaan itse, mitkä hankitaan ostopalveluina ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

 

Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan henkilöstön lukumäärää ja laadulla henkilöstön osaamista, koulutusta, henkilöstö- tai ammattiryhmää, työsuhteen muotoa ja muita vastaavia asioita. Kohdentumisen suunnittelu on ennakointia sen osalta, kuinka paljon eri tehtävissä, toiminnoissa tai yksiköissä tarvitaan henkilöstöä ja miten tarve mahdollisesti muuttuu. Henkilöstösuunnittelu on ennen kaikkea toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Määrän, laadun ja kohdentumisen lisäksi henkilöstösuunnittelu kattaa myös se, miten henkilöstövoimavaroista huolehditaan.

 

Henkilöstösuunnitelma 2019-2020 pohjautuu voimassa olevaan henkilöstösuunnitelmaan 2017-2018. Epävarmuus maakunta- ja sote -uudistuksen toteutumisesta vaikuttaa suunnitteluun siten, että aina vakinaisen henkilöstön poistuessa liiton palveluksesta, tarkastellaan rekrytointitarvetta mahdollisen uuden maakunnan tarpeen näkökulmasta. Liiton toimintakyky säilytetään tarvittaessa määräaikaisilla rekrytoinneilla, tai ostopalveluina.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstösuunnitelman 2019-2020 ja esittää sen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa