Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 28.01.2019/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 5

28.01.2019

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen voimaantulo

 

101/10.02.00.00/2016

 

Maakuntahallitus 28.01.2019 § 5

 

 

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.11.2018 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen. Päätökseen liittyi, että voimaantullessaan 1. vaiheen maakuntakaava kumoaa voimassa olevista maakuntakaavoista merkinnät, jotka osoitetaan erillisellä kartalla ja kuvataan kaavaselostuksessa. Maakuntahallitus on tehnyt asian toimeenpanopäätöksen 26.11.2018 § 170.

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen hyväksymispäätöksen valitusaika on päättynyt 21.1.2019. Maakuntavaltuuston päätöksestä ei ole tehty valituksia Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Tästä on saatu suullinen tieto muutoksenhakuviranomaisena toimivan Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta (22.1.2019).

 

Sen sijaan maakuntahallituksen 26.11.2018 tekemästä maakuntakaavan hyväksymisen toimeenpanopäätöksestä, § 170, on hallinto-oikeuteen tullut kaksi valitusta (15.1.2019 ja 16.1.2019). Hallinto-oikeus ei ole vielä 22.1.2019 mennessä pyytänyt valituksiin vastineita tai antanut muuta tietoa valitusten käsittelystä. Maakuntahallituksen toimeenpanopäätöksestä §170, on annettu pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta Pohjois-Savon liiton maakuntahallitukselle. On oletettavaa, ettei hallinto-oikeus ota saapuneita valituksia tutkittavaksi, koska ne koskevat päätöstä, josta voi tehdä ainoastaan oikaisuvaatimuksen. Lisäksi valitukset on osoitettu maakuntahallituksen sijaan hallinto-oikeudelle.

 

Koska Pohjois-Savon maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, on maakuntavaltuuston hyväksymispäätös saanut lainvoiman. Pohjois-Savon liitto lähettää voimaantulleen maakuntakaavan tiedoksi niille ministeriöille, joita asia koskee, sekä muille Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:ssä mainituille viranomaisille kuten Pohjois-Savon ely-keskukselle, maanmittauslaitokselle, maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien maakuntien liitoille, maakuntakaava-alueen kunnille ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille. Maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan Savon Sanomissa, Warkauden lehdessä ja Iisalmen Sanomissa. Kuulutus viedään myös liiton Internet -sivulle.

 

Maakuntavaltuuston tekemän maakuntakaavan hyväksymispäätöksen jälkeen kaava-asiakirjoihin on tehty teknisenä korjauksena muutoksia. Merkinnät- ja määräykset -asiakirjassa sekä vastaavassa kohdassa kaavaselostuksessa suojavyöhykkeitä sv-6 ja sv-9 koskevien suunnittelumääräyksien maininta Trafista on poistettu.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää hyväksyä kaava-asiakirjojen tekniset korjaukset.

 

 

 

Maakuntahallitus toteaa maakuntavaltuuston 19.11.2018 § 21 tekemän Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen hyväksymispäätöksen olevan lainvoimainen ja maakuntakaava tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu MRA 93 §:n mukaisesti. Voimaantullessaan 1. vaiheen maakuntakaava kumoaa voimassa olevista maakuntakaavoista merkinnät, jotka osoitetaan erillisellä kartalla ja kuvataan kaavaselostuksessa.

 

 

 

Pohjois-Savon liitto saattaa voimaan tulleen maakuntakaavan tiedoksi Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 § mukaisesti.

 

Valmistelija:

kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609

 

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa