Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 25.03.2019/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 39

25.03.2019

 

Pohjois-Savon kehittämisrahoituksen varaaminen alueellisten ja kansainvälisten ohjelmien osarahoitukseen

 

124/00.01.05.22/2009

 

Maakuntahallitus 25.03.2019 § 39

 

 

 

Pohjois-Savon maakuntahallitus on varannut päätöksillään 24.9.2001 §209, 14.12.2002 §237, 4.10.2003 §178, 2012.2004 §241, 10.12.2007 §126, 8.12.2008 §110, 14.12.2009 §121, 22.9.2010 §102, 19.12.2011 §136, 17.12.2012 §141, 15.12.2014 §138, 12.12.2016 §159, 18.12.2017 §89 ja 17.12.2018 §190 Pohjois-Savon kehittämisrahastosta yhteensä

2 601 332 € myönnettäväksi edelleen mm. rakennerahastohankkeiden sekä EU:n alueet ja rajat ylittävien ohjelmien hankkeisiin kuntarahoitusosuudeksi.

 

Alunperin rahoitusta myönnettiin Pohjois-Savon liiton omarahoitus- ja erikseen sovittaessa myös muiden yhteistyötahojen osarahoitusosuudeksi EU:n erillisohjelmahankkeisiin. Määrärahan käyttöä laajennettiin myöhemmin maakuntahallituksen päätöksin koskemaan myös maakunnan kannalta merkittäviä EU:n rakennerahasto-ohjelmien ja Manner-Suomen maaseutuohjelman hankkeita sekä maakunnan kehittämisrahalla tuettavia ohjelmia ja hankkeita.

 

Aiemmat maakuntahallitukset ovat delegoineet em. yksittäisten hankkeiden rahoituspäätösten teon maakuntajohtajalle. Vuodesta 2001 lähtien tästä maakuntajohtajan päätösvallassa olevasta rahasto-osuudesta on myönnetty tukea 75 hankkeelle, joiden hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat yhteensä 35 091 460 euroa ja myönnetty tuki yhteensä 2 794 648 euroa.

 

Painopiste ko. rahasto-osuuden käytössä on ollut rakennerahastojen osalta maakunnan yhteistyöryhmän valitsemissa teemoissa sekä muissa maakunnan kannalta merkittävissä hankkeissa.

 

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusosuudella on jatkuvaa kysyntää erityisesti rakennerahastohankkeiden, mutta myös maaseutuohjelman ja EU:n erillisohjelmien osarahoituksena. Koko maakuntaa tai useita kuntia koskevissa hankkeissa on tarkoituksenmukaisempaa hakea rahaston rahoitusosuutta kuin kerätä vaadittava kuntarahoitus kultakin kunnalta erikseen.

 

Tällä hetkellä maakuntajohtajan päätösvallassa olevaa rahastorahoitusta on käytettävissä 6 724 euroa uusiin hankkeisiin. Tähän rahasto-osuuteen kohdistuu FutureSavo -hankkeen myöhempien vaiheiden toteuttamiseen ohjattava 58 000 €:n rahoitus. Lisäksi maakunnallisesti merkittävään hakemukseen, Lakeland 2, tullaan hakemaan lähiaikoina tukea 30 000 euroa.

 

Edellä mainituista syistä Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta on syytä edelleen varata käytettäväksi EU:n rakennerahasto- ja maaseutuohjelmien sekä erillisohjelmahankkeiden kuntarahoitusosuuksiin.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituksen varaamisesta alueellisten ja kansainvälisten ohjelmien osarahoituksen seuraavaa:

 

1.

Pohjois-Savon kehittämisrahastosta varataan uutta määrärahaa maakuntajohtajan päätöksillä käytettäväksi enintään 120 000 €.

 

2.

Määrärahaa voidaan käyttää osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) a) maakunnan kannalta merkittävissä ja vaikutuksiltaan laaja-alaisissa EU:n rakennerahasto-ohjelmahankkeissa, b) EU:n maaseutuohjelman hankkeissa sekä c) Pohjois-Savon liiton ja myös mahdollisten muiden yhteistyötahojen EU:n erillisohjelmahankkeissa. Tuen myöntämisessä painotetaan hankkeita, jotka toteuttavat maakunnan kehittämisen kärkialoja (kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus) sekä hankkeita, joilla on erityisen suurta alueellista vaikuttavuutta maakunnan kehittämisessä.

 

3.

Lisäksi maakuntahallitus päättää delegoida rahoituspäätösten teon maakuntajohtajalle. Päätökset tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi.

 

Valmistelija: ohjelmapäällikkö Soile Juuti 044 714 2637

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa