Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 25.03.2019/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 43

25.03.2019

 

Viranhaltijoiden päätökset

 

Maakuntahallitus 25.03.2019 § 43

 

 

 

Maakuntajohtajan päätökset:

HANKEPÄÄTÖKSET

1.3.2019

EURA 2014/7153/09020101/2018/PSL

 

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A74677. Ratkaisut BIo- ja jätekattiloiden Tuhkan käyttäytyMisen ja päästöjen hallintaan (BI-TUM)

Tuensaaja: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Myönnetty EAKR ja valtio yht. 314 998 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset 449 997 €

Hyväksytty toteutusaika 1.1.2019-31.12.2020

Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen -mukaisia arviointikriteereitä. Hanke tukee energiaan liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hanke tukee energia- ja materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hanke tukee yritysten vähähiilisiä uusia ratkaisuja. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja sisältää vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaista kone- ja energia -kehittämisenkärkeä. Hanke tukee Savonia-ammattikorkeakoulun energiatutkimuskeskuksen kehittämistä Varkaudessa.

 

MUUT PÄÄTÖKSET

12.3.2019/18/37/02.08.00/2019

Hankintapäätös: Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kokoukset ja niiden kulut 2019

 

Aluekehitysjohtajan päätökset:

HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET

14.2.2019

EURA 2014/5033/09020101/2017/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A72774. Pohjois-Savon mikroyritykset kasvuun (#MikroGrow)

Tuensaaja: Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Oulun yliopisto

Myönnetään Pohjois-Savon mikroyritykset kasvuun (#MikroGrow), A72774 - hankkeelle varattuna ollut II-vaiheen EAKR-osuus 97 680 euroa vuoden 2019 MV:sta ilman erillistä hakemusta. Päätöksellä hyväksytään myös hankkeen vähäiset kustannuslajimuutokset. Hanke on toteutunut ja edennyt aikaisempien rahoituspäätösten mukaisella tavalla päätösten ehtojen mukaisesti ja aikataulussa. Hankkeen sisällölliseen toteutukseen ei ole tarve tehdä muutoksia

Hyväksytty kustannusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

 

28.2.2019

EURA 2014/3472/09020101/2016/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A71779. Warkaus Green Tech Valley teollisuuskeskittymä

Tuensaaja: Navitas Kehitys Oy

Hyväksytään hankkeen toteutusajan jatkaminen hakijan esittämien perustelujen johdosta. Hankesuunnitelma ja alueen suunnittelu on toteutunut osittain siten kuin on ajateltu, mutta osalla suunnittelualueesta on syntynyt viivästymiä ja poikkeuksellisia ongelmia saman aikaisesti käynnissä olevien kaavasuunnitelmien suhteen, mm. maasto-olosuhteista johtuvista syistä. Kaavojen viivästymistä johtuen hanke ei ole voinut toteuttaa kaikkia hankesuunnitelman mukaisia suunnitelmia, vaan selvityksiä on siirretty tehtäväksi myöhemmin em. syistä. Hankkeen jatkoajalla varmistetaan suunnitteluhankkeen viivästyksistä johtuneiden suunnitelmien ja selvitysten toteutuminen siten että hankesuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet saadaan toteutettua. Suunnitelmien toteutuminen vaikuttaa alueen elinkeinoelämän toimintaympäristöön.

Myönnetty jatkoaikaa 5 kuukautta 15.8.2019 saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

 

1.3.2019

EURA 2014/4964/09020101/2017/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A72719. Jatkuvatoimisen lääkkeenvalmistus- ja kehitysinfrastruktuurin kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen (JATKUPRO)

Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen tavoitteena on varustaa jatkuvatoiminen tabletointilinjasto lähi-infrapuna spektroskopia laitteistolla (NIR) ja data-analyysi ohjelmistolla, joka analysoi reaaliaikaisesti NIR -laitteiston tuottamaa dataa. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaiset spektrometrihankinnat eivät ennakkokäsityksen mukaisesti sisältäneetkään mittapäitä, joilla prosessia monitoroidaan. Joten niiden hankinta nosti hankkeen laiteinvestointien budjettia 20 000 euroa. Toisaalta hankkeelle ostopalveluihin spektrometrin ja monimuuttuja data-analysointiohjelmiston yhteen sovittamiseen budjetoitua erityisosaamisen hankintaan ei ollutkaan tarvetta, kun kyseinen spektrometri kykenee suoraan kommunikoimaan useimpien reaaliaikaisten monimuuttuja data-analyysiohjelmistojen kanssa. Säästynyt ostopalvelurahoitus siirretään kone- ja laiteinvestointeihin, jotta reaaliaikaisen monimuuttuja-analysointiohjelmiston käyttöönotto mahdollistuu ja investointihankkeesta saadaan irti maksimaalinen hyöty.

Hyväksytty kustannusrakenteen ja rahoitusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

 

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset ko. ajalta tiedoksi, eikä käytä otto-oikeuttaan niihin.

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa