Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.04.2019/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 59

29.04.2019

 

Nopeat Itäradat selvitykset valmistuneet

 

174/08.00.00.02/2018

 

Maakuntahallitus 29.04.2019 § 59

 

 

 

Nopeita Itäratoja (Savon ja Karjalan radat sekä lentokenttä - Porvoo - Kouvola - oikorata) koskevia selvityksiä on julkaistu useita:

 

  • LVM:n johdolla julkaistu 5.4 yhteenveto "Itärataa selvittänyt ryhmä - Johtopäätökset"

  • Väyläviraston selvitys 15/2019 Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkasteluja

  • Timo Aron selvitys Nopeat Itäradat, joka on tilattu yhdessä Itä-Suomen maakuntaliitojen, Kouvolan ja Porvoon kanssa

 

Itä-Suomen viiden maakunnan, keskuskaupunkien sekä Porvoon ja Kouvolan, kauppakamarien ja yrittäjäjärjestöjen 2.5.2018 yhteiseen vetoomukseen LVM:lle ja ministeri Bernerille LVM vastasi aloittamalla selvitysten laatimisen yhteisen työryhmän johdolla.

 

LVM toteaa johtopäätöksissään ja tiedotteessaan:

 

" Liikenneyhteydet itäisessä ja eteläisessä Suomessa sekä Helsingistä Pietariin paranisivat uudella Itäradalla. Se lyhentäisi ja nopeuttaisi matkaa välillä Helsinki-Kouvola. Itärata olisi merkittävä uusi yhteys itäisestä Suomesta Kouvolan ja Porvoon kautta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Matka-ajat lyhenisivät kuitenkin maltillisesti suhteutettuna investointikustannuksiin."

 

"Itärata eli Lentorata-Porvoo-Kouvola-rata olisi uusi 106 kilometriä pitkä rataosuus. Itärata erkaantuisi Lentoradasta Keravan pohjoispuolella Kytömaalla Lentoradan tunneliosuudella ja liittyisi nykyiseen raiteeseen Kouvolan länsipuolella Korian seisakkeella. Matka lyhenisi Helsingistä Kouvolaan noin 27 kilometriä verrattuna nykyiseen Lahden kautta kulkevaan rataan."

 

"Liikennetaloudellisessa laskelmassa tunnistetut hyödyt 30 vuoden ajalle ovat 13 prosenttia hankkeen kustannuksista eli kustannus-hyötysuhde on 0,13. Kustannus-hyötyanalyysin tuloksiin vaikuttaisivat positiivisesti suuremmat kysyntämäärät sekä muun muassa ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi tehtävät raideliikenteen edellytyksiä parantavat toimenpiteet. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan hanke ei olisi kuitenkaan kokonaistaloudellisesti kannattava. "

 

"Selvityksen mukaan valtion budjettirahoitus ei ole nykytasollaan riittävä Itäradan toteuttamiseen kestävällä tavalla. Tarvittavaa rahoituspohjaa olisi mahdollista selvittää hankeyhtiömallia hyödyntämällä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa."

 

Helsinki-Kuopio junamatka olisi n. 3 h 10 min nopealla kalustolla lentokenttä-Porvoo-Kouvola oikoradan 1,71 mrd kautta ja Savon radan nopeustasojen harmonisointipaketin 62,1 Me toimenpiteiden toteuduttua. Linjaus edellyttää myös lentokenttäradan toteutumista. Väyläviraston selvitys sisältää tähän aikatauluun 18 min liikennöinnin pelivaraa. 2.5.18 vetoomuksen pohjana olivat aiemmat 2008 ja 2012 selvitykset, joissa itäradan linjaus erkani pääradasta Tapanilan kohdalla ja ei kiertänyt lentokentän kautta. Matka ja matka-aika oli näin ollen lyhyempi.

 

Väylävirasto selvitti myös Lahti-Heinola-Mikkeli ja Porvoo-Kotka-Luumäki ns. rantarataa. Lahti-Heinola-Mikkeli -linjaus olisi Savon radan suunnassa nopein nykyisellä junakalustolla, mutta työryhmän työssä selvisi, että sillä ei olisi perusteita olla kaksiraiteinen liikennemäärien johdosta. Rantarata on kallein 2,79 mrd ja Lahti-Heinola-Mikkeli kaksiraiteisena 1,54 mrd €.

 

Väyläviraston selvityksen tulokset ja niiden lähtökohdat jättivät paljon kysymyksiä mm. matkustajamääräennuste perustuu rautateiden henkilöliikenteen valtakunnalliseen ennusteeseen vuodelle 2050, joka ei ota huomioon mahdollisia rautateiden kysyntään positiivisesti vaikuttavia toimenpiteitä, kuten merkittäviä liikenteen päästövähennystavoitteisiin vastaavia keinoja ja Pietarin kysyntä on laskettu hyvin alhaisella tasolla.

 

Nopealla Itäradalla saavutetaan siis lähestulkoon samat hyödyt laajalle Itä-Suomelle 1,71 mrd:lla €:lla kuin investoimalla sekä Lahti-Heinola-Mikkeli ja lentokenttä-Porvoo-Luumäki ratoihin yhteensä 4,33 mrd €.

 

LVM:n arvion mukaan Nopean Itäradan Helsinki-Porvoo-Kouvola ratalinjauksen laajemmat taloudelliset vaikutukset ovat kokonaisuutena positiivia. LVM:n johdolla ei laadittu laajempaa taloudellista arviointia koko Nopeat Itäradat paketille (lentokenttä-Porvoo-Kouvola + nopeustasojen harmonisointipaketti Savon ja Karjalan radoille), joka on suuri puute selvityksessä.

 

Savon ja Karjalan ratojen varressa olevien kaupunkien aikaetäisyys junalla matkustaen on paljon suurempi verrattuna lännen pääradan varressa oleviin. Ilmastonmuutoksen torjunnan ja alueiden elinvoiman ja saavutettavuuden johdosta myös idän yhteyksiä on kehitettävä. Timo Aron Nopeat itäradat -raportin perusviesti on, että muutosvaikutukset Suomen alue- ja väestörakenteessa liittyvät yhä kiinteämmin liikenne- ja kasvukäytäviin. Kehittämistoimenpiteillä saadaan myös Helsingin ja Pietarin aikaetäisyyttä kavennettua. Tukholma ja Oslo tähtäävät myös alle kolmen tunnin junayhteyteen.

 

Suunnittelujohtaja Paula Qvick esittelee asiaa kokouksessa

 

 

Mkj:n ehdotus:

Saatetaan tiedoksi.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti maininnalla, että itäisen Suomen liikenteen tarpeiden tulee olla tasavertaisesti hallitusohjelmassa muun Suomen liikenteen tarpeiden kanssa.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa