Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.04.2019/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 62

29.04.2019

 

Viranhaltijoiden päätökset

 

Maakuntahallitus 29.04.2019 § 62

 

 

 

Maakuntajohtajan päätökset:

HANKEPÄÄTÖKSET

3.4.2019

EURA 20147197/09020101/2018/PSL

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A74763. Teknologia digitalisoituu

Tuensaaja: Savon koulutuskuntayhtymä

Myönnetty EAKR ja valtio yht. 1390 452 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset 1 986 360 €

Hyväksytty toteutusaika 1.1.2019-31.12.2020

Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta -mukaisia arviointikriteereitä. Hanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan yritysten sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hankinnat tukevat Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaista kone- ja energiateknologia -kehittämisenkärkeä.

 

11.4.2019

EURA 2014/6920/0902001/2018/PSL

 

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

AA74798. Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke

Tuensaajat: Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Savon koulutuskuntayhtymä, Luonnonvarakeskus (Lukle)

Myönnetty EAKR ja valtio yht. 240 207 € (75 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset 320 277 €

Hyväksytty toteutusaika 1.5.2019-30.4.2021

Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta -mukaisia arviointikriteereitä. Hanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hankinta tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaisia hyvinvointiteknologia, kone- ja energiateknologia sekä elintarvikkeet -kehittämisenkärkiä.

 

12.4.2019

EURA 2014/6919/0902001/2018/PSL

 

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

AA74800. Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Investointihanke

Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto

Myönnetty EAKR ja valtio yht.420 000 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset 600 000 €

Hyväksytty toteutusaika 1.5.2019-30.4.2021

Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta -mukaisia arviointikriteereitä. Hanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hankinta tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaisia hyvinvointiteknologia, kone- ja energiateknologia sekä elintarvikkeet -kehittämisenkärkiä.

 

Maakuntajohtajan päätökset:

 

 

HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET:

18.4.2019

EURA 2014/4313/09020101/2016/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A72340.SmaRa - Savilahden Smarteimmat Ratkaisut

Tuensaaja: Kuopion kaupunki

Hankkeen muutokset ovat välttämättömiä hankkeen toimenpiteiden loppuun saattamiseksi. Jatkoajalla tehdään tarvittavia lisäselvityksiä, jotka tukevat hankkeen alkuperäistä hankesuunnitelmaa.

Tällä päätöksellä sidotaan lisäksi hankkeelle varattuna ollut myöntövaltuus, 184 000 euroa (+1 euro), vuoden 2019 myöntövaltuudesta. Yhden euron lisäys sidontaan johtuu Eura-järjestelmän pyörityksistä, jota ei ole ollut tarkoitus lisätä hakemukselle, mutta joka on välttämätöntä lisätä Eurassa päätökselle, jotta sidonta vastaa varausta. Muutoksilla ei ole muutoin vaikutusta hankkeelle hyväksyttyyn tukeen eikä hankkeen kokonaiskustannusarvioon.

Hyväksytty kustannusrakenteen muutos ja myönnetty jatkoaikaa 6 kuukautta 30.11.2019 saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

 

18.4.2019

EURA 2014/4406/09020101/2016/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A72637. Led-UV -teknologiaan ja peroksidikemikaalien yhteiskäsittelyyn perustuvien desinfiointimenetelmien kehittäminen ja markkinoille pääsyn edistäminen

Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vesi ja terveys-yksikkö

Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.12.2019 saakka, jolloin hankkeesta tulee kokonaisuudessaan 3-vuotinen. Kustannuksia siirretään palkkakuluista ja kone- sekä laitehankinnoista muihin kuluihin. Muutoksilla varmistetaan hankkeen täysimääräinen toteutuminen hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Hyväksytty kustannusrakenteen muutos ja myönnetty jatkoaikaa 6 kuukautta 31.12.2019 saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

 

MUUT PÄÄTÖKSET

22.3.2019/19/155/02.08.00/2013

Hankintapäätös monitoimilaitteen vuokrauksesta

22.3.2019/20/155/02.08.00/2013

Hankintapäätös kahviautomaatin vuokraamisesta

25.3.2019/21/50/00.00.01.06/2019

Päätös: Pohjois-Savon liiton esitys Pohjois-Savon alueellisen metsäneuvoston jäsenestä ja hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään toimikaudelle 2019 - 2023

1.4.2019/22/41/00.01.05.22/2019

Yhteistyöpäätös Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeesta

1.4.2019/23/129/01.01.02.02/2010

Päätös lisävastuupalkkion maksamisesta EU-sihteeri Merja Sihvolalle ja asianhallinnan kehittäjä Katja Laakolle

10.4.2019/24/35/01.01.01.02/2019

Päätös tietopalveluasiantuntijan valinnasta

11.4.2019/25/129/01.01.02.02/2010

Päätös lisävastuupalkkion maksamisesta Irma Kajanille ja Sirpa Remekselle

 

 

Aluekehitysjohtajan päätökset:

HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET

29.3.2019

EURA 2014/5053/09020101/2017/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A73095. Hevosterveyspalveluiden digitalisointi

Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Ylä-Savon ammattiopiston palkkakustannuksista siirretään 9 000 euroa Savonia-ammattikorkeakoulun osion ostopalveluihin hankesuunnitelman mukaisen nettiajanvaraussovelluksen kehittämiseen. Lisäksi 1 000 euroa palkkakustannuksia siirretään Ylä-Savon ammattiopistolta Savonia-ammattikorkeakoulun hankevetäjän palkkakustannuksiin. Savonia-ammattikorkeakoulun hankevetäjä järjestää lisäresurssin turvin alunperin Ylä-Savon ammattiopiston osiossa olleen koulutuksen Hingunniemessä keväällä 2019. Hankkeen kokonaiskustannusarvio laskee 2 160 euroa johtuen Ylä-Savon ammattiopiston pienentyneiden palkkakustannusten pienentyvästä flat rate osuudesta. Ylä-Savon ammattiopiston osion pienentyessä myös Ylä-Savon ammattiopiston oma rahoitusosuus muuttuu, jolloin hankkeen rahoitussuunnitelma päivittyy toteuman mukaiseksi.

Hyväksytty kustannusrakenteen ja rahoitusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

 

29.3.2019

EURA 2014/6924/09020101/2018/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A74256. PyroTKI

Tuensaaja: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Hankkeen toteutusaikaa jatketaan yhdellä kuukaudella 30.4.2019 saakka hankkeen hyväksytyn hankesuunnitelman toimenpiteiden loppuun saattamiseksi. Kuukauden jatkoajalla saatetaan loppuun hankkeen aikana suunniteltu asiantuntijaverkoston kartoitus Eurofins (ent. VTT) kanssa. Tavoitteena selvittää Savonian ja Eurofinsin väliset konkreettiset yhteistyö-, tarve- ja investointisuunnitelma mahdollisuudet. Lisäksi hankkeen jatkoajalla selvitetään hankesuunnitelman työpaketin 2 toimenpiteisiin liittyen palotutkimuslaboratorion uusi sijoituspaikka Savilahden kampuksella, johon selvitettävän palotutkimuskeskuksen toiminta olennaisesti liittyy.

Myönnetty jatkoaikaa yksi kuukausi 30.4.2019 saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

 

12.4.2019

EURA 2014/5531/09020101/2017/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A73110. Pohjois-Savon Lakeland

Tuensaaja: Kehitysyhtiö Savogrow Oy

Hankkeen toteutusaikaa jatketaan neljä kuukautta. Jatkoajalle tehdään mm. VisitFinlandin kanssa toimenpiteitä, jotka ilman jatkoaikaa jäisivät kesken. Näitä ovat mm. tuotemanuaali kv. markkinoille, matkanjärjestäjävierailut Pohjois-Savoon sekä kevätkuvausmateriaalien tuottaminen. Toimenpiteet tukevat Lakeland-hankkeen tavoitteiden täysimääräistä toteutumista ja matkailuelinkeinon kansainvälistymistoimenpiteitä.

Hyväksytty kustannusrakenteen muutos ja myönnetty jatkoaikaa neljä kuukautta 31.5.2019 saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

 

12.4.2019

EURA 2014/6985/09020101/2018/PSL

 

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020

A74340. Digiteknologian TKI-ympäristöinvestoinnit (DigikeskusInv)

Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Itä-Suomen yliopisto

Digikeskus hankeparin investointihankeosiota täydennetään tekoälyyn liittyvillä kone- ja laitehankinnoilla, jotka ovat olleet ennen Digikeskus-hankelaajennusta erillishakemuksena AI Hub -hakemuksessa, hak.nro 305608. Hankepari toteuttaa läpileikkaavasti kaikkia Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman toimintalinjoja, sillä digitalisaatio ja sen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet koskevat kaikkia toimialoja. Tulevaisuudessa digitalisaation ja sähköisten palveluiden rooli korostuu entisestään elinkeinoelämän kilpailukykytekijänä. Hankkeen kokonaistukiosuutta laajennetaan tällä päätöksellä 119 000 eurolla.

Investointihankeosalle esitetään VN asetuksen 357/2014 perusteella enintään 70% tukea, joka on ko. hankepariin liittyvissä investoinneissa asetuksen mukainen tukimaksimi. Perustelut: Hankepari on suuri ja vaativa sisällöltään ja tuottaa digipalvelua koko maakuntaan. Vaikuttavuus ulottuu kaikille elinkeinoelämän ja yhteiskunnan sektoreille. Hankkeen sisällössä on merkittävä uutuusarvo maakunnassamme.

Edellä mainituin perusteluin Digikeskus-hankeparin täydennystä tekoälyyn liittyvin elementein esitetään rahoitettavaksi EAKR:n toimintalinjasta 2, erityistavoitteesta 4.1.

Hyväksytty hanke- ja tukiosuuden laajennus.

 

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset ko. ajalta tiedoksi, eikä käytä otto-oikeuttaan niihin.

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa