Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.05.2019/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 72

20.05.2019

 

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN) kehittämisen suuntaviivoista julkinen kuuleminen, liitteet 3 - 4

 

159/08.00.00.00/2010

 

Maakuntahallitus 20.05.2019 § 72

 

 

 

EU:lla on ollut vastuu infrastruktuuria koskevasta politiikasta liikenteen, energian ja televiestinnän aloilla 1.11.1993 alkaen. Tavoitteena on poistaa tavaroiden, palvelujen ja kansalaisten vapaan liikkuvuuden esteitä.

 

Komissio on päättänyt toteuttaa kattavan arvioinnin unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämisessä (TEN).

 

Arvioinnin nopeuttamisen syynä ovat:

 

  • maailmanlaajuisten liikennevirtojen määrä ja suunta muuttuu

  • yhteen liitettävyys ja yhteen toimivuus liikennemuotojen sekä energia- ja televiestintäverkkojen kanssa, yhteistä etua koskevat hankkeet kolmansien maiden kanssa ja Brexit

  • automaatio, digitalisaatio ja puhtaat ajoneuvot osana pitkän aikavälin ilmastostrategiaa

  • sotilaallisen liikkuvuuden parantaminen

 

Arviointi koskee:

 

  • yleiset kysymykset asetuksesta (EU) N:o 1315/2013

  • TEN-T verkon muoto

  • TEN-T verkon ominaisuudet

  • infrastruktuurin käyttö TEN-T -verkossa

  • täytäntöönpanovälineet TEN-T verkkoa varten

  • lisätiedot

 

Arviointiin on vastattava 7.7.2019 mennessä.

Itä-Suomen neuvottelukunnassa käsitellään kesäkuun 19.6 kokouksessa omana kohtanaan arviointia.

 

Liitteenä 3 ja 4 on Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin toimiston taustamuistio Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevasta politiikasta ja komission arviointikysymykset.

 

VT 5 ja Savon rata ovat osa TEN-T kattavaa verkkoa.

 

Mkj:n ehdotus:

Pohjois-Savon maakuntahallitus käy evästyskeskustelun arvioinnista.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

Päätös:

Maakuntahallitus pysytti voimassa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman linjauksen VT 5:n, Savonradan, lentoasemaverkon ja sisävesiväylien muodostamaa multimodaalista kehityskäytävää osana sekä EU:N TEN-T kattavaa verkkoa että ydinverkkoa.

 

 

Maakuntahallitus evästi lisäksi painottamaan arvioinnissa sotilaallisen liikkuvuuden ja Venäjän rajan merkitystä.

 

Pöytäkirjamerkintä: Markku Eestilä saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 9.35.

Patrick Hublin oli paikalla tämä asian käsittelyn ajan klo 9.33 - 10.04.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa