Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2019/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 34

25.03.2019

Maakuntavaltuusto

§ 8

10.06.2019

 

Tilinpäätös vuodelta 2018, liitteet 3 - 6

 

7/00.01.02.01/2018

 

Maakuntahallitus 25.03.2019 § 34

 

 

 

Pohjois-Savon liiton jäsenkunnat maksoivat tilivuonna maksuosuuksia liiton varsinaiseen toimintaan (luottamushenkilöhallintoon, hallintoon ja osittain rakennerahastoon) 2.359.232,00 €, joka on sama euromäärä kuin v. 2017. Lisäksi jäsenkunnat maksoivat Pohjois-Savon kehittämisrahastoon 260.000,00 €.

 

Liiton kokonaistuotot lisääntyivät edellisvuodesta n. 28,2 %, joka johtuu uusien sote-ja maakuntauudistukseen liittyvien projektien käynnistämisestä ja niihin saadusta valtion tuesta. Kokonaiskulut lisääntyivät edellisvuodesta 27,9 % edellä mainitusta syystä.

 

Projektien hyväksytty talousarvio tulojen ja kulujen osalta 1.200.000 € ylittyi ollen tulojen osalta 2.645.851 € ja kulujen osalta 2.667.238 €. Muutos johtui vaikeasti ennakoitavissa olevista sote-ja maakuntauudistuksen projekteihin saaduista valtion avustuksista ja projektien ja niiden kustannusten määrän lisääntymisestä.

 

Taseen loppusumma on 15.107.133,34 € (edellisvuonna 9.151.695,26 €). Ero johtuu toimeksiantojen muutoksesta. Omavaraisuusaste oli hieman alemmalla tasolla kuin edellisvuonna eli 10,71 %.

 

Tuloslaskelma 31.12.2018 (koko liitto)

 

Toimintatuotot

5.559.938,16 €

Toimintakulut

-5.710.717,05 €

Toimintakate

-150.778,89 €

 

 

Rahoitustuotot

1032,01 €

Rahoituskulut

-7561,12 €

Vuosikate = Tilikauden tulos ennen rahastosiirtoja

-157.308,00 €

 

 

Siirto vuokrantasausrahastosta

50.625,04 €

Siirto Pohjois-Savon kehittämisrahastosta

139.375,18 €

Tilikauden tulos rahastosiirtojen jälkeen

32.692,22 €

 

 

Tilikauden ylijäämä

32.692,22 €

 

Esityslistan liitteenä 1 on tilinpäätös, joka sisältää

  • toimintakertomuksen,

  • talousarvion toteutumisen,

  • tilinpäätöslaskelmat,

  • tilinpäätöksen liitetiedot,

  • luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista,

  • tilinpäätöksen allekirjoituksen ja tilinpäätösmerkinnän sekä

  • liitteet.

 

Yksityiskohtaisemmat numeeriset ja toiminnalliset tiedot ilmenevät liitteistä.

 

Esityslistan liitteenä 2 on yksityiskohtaisempi vuosiraportti päävastuualueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta v. 2018.

 

Kuntalain mukaan maakuntahallituksen on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

 

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy projektien tulojen ja menojen poikkeaman v. 2018 hyväksyttyyn talousarvioon nähden.

 

 

Maakuntahallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja esittää sen maakuntavaltuustolle käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen 2018 mukaan tilikauden tulos ennen rahastosiirtoja on -150.778,89 €. Kun tulokseen lisätään siirto vuokrantasausrahastosta 50.625,04 € ja siirto Pohjois-Savon kehittämisrahastosta 139.375,18 €, tilikauden ylijäämäksi muodostuu 32.692,22 €. Maakuntahallitus esittää ylijäämän 32.692,22 € siirtämistä omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämätilille.

 

 

Lisäksi maakuntahallitus päättää jättää tilinpäätöksen vuodelta 2018 tilintarkastajan tarkastettavaksi.

 

 

Valmistelija:

taloussihteeri Eila Roivainen 044 714 2614

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Maakuntavaltuusto 10.06.2019 § 8

 

 

 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 15.3.2019 § 15,12.4.2019 § 26 ja 21.5.2019 § 47 - 48.

 

Tarkastuslautakunta päätti:

 

1.

saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi kokoukseen 10.6.2019

2.

saattaa tarkastuslautakunnan v. 2018 arviointikertomuksen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi ja

3.

esittää maakuntavaltuustolle, että Pohjois-Savon liiton tilinpäätös 2018 hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja päävastuualueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomus on liitteenä 4.

 

Päätösehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää:

 

 

1.

merkitä tilintarkastuskertomuksen tietoon saatetuksi, liite 3

2.

käsitellä arviointikertomuksen ja päättää mahdollisista toimenpiteistä, liite 4

3.

hyväksyä Pohjois-Savon liiton vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja päävastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018, liitteet 5-6

 

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirjamerkintä:

Pekka Nykänen poistui klo 11.25-11.28.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa