Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.06.2019/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 85

17.06.2019

 

Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon (VERKA) -hankkeelle myönnettävä tuki, liitteet 1 - 3

 

45/00.01.05.22/2019

 

Maakuntahallitus 17.06.2019 § 85

 

 

 

Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon (VERKA) -hankkeelle on haettu tukea sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmasta että Pohjois-Savon kehittämisrahastosta.

 

Hakija: Pohjois-Savon liitto

 

Hankkeen esittely on liitteissä:

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma, valintaesitys ja päätösluonnos, liitteet 1 - 2

Pohjois-Savon kehittämisrahasto, hankemuistio, liite 3

 

Maakuntahallitus on 28.8.2017 §13 delegoinut rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoituspäätösten teon toimikautensa (2017-2020) ajaksi maakuntajohtajalle. Koska aluekehitysjohtaja on esteellinen näiden hankkeiden EURA-päätösesittelyn osalta (Hallintolaki 434/2003 § 27), maakuntahallitus tekee varsinaisen rahoituspäätöksen VERKA-hankkeesta. Maakuntajohtaja toimeenpanee maakuntahallituksen tekemän EAKR-päätöksen samana päivänä EURA2014 -tietojärjestelmässä ohjelmapäällikön toimiessa esittelijänä aluekehitysjohtajan sijaan.

 

Maakuntahallitus päättää myös Pohjois-Savon kehittämisrahaston tuesta ko. hankkeelle.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon (VERKA) -hankkeesta seuraavaa:

 

 

 

A) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma, EAKR-tuki:

1.

Hyväksytään kokonaiskustannusarvioksi ajalle 1.5.2019-30.4.2022 enintään 421 536 €. EAKR-tukea myönnetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmasta enintään 337 229 €. Tukiprosentti hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on 80 %.

 

2.

Hanke toteuttaa hyvin Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi kahdestatoista Euroopan alueesta, jotka EU:n komissio on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta komission pilottialueeksi. Hankevalintapisteet 29/65.

Hankkeelle esitetään 80% tukea:

Hanke kohdentuu koko maakuntaan ja laajasti koko IP-alueelle.

Hankkeen tarkoitus on palvella sekä julkisia että elinkeinoelämän toimijoita ja yrityksiä. Hankkeelle ei ole ollut perusteltua tässä vaiheessa hakea yksityistä rahoitusta tai muiden ulkoisten organisaatioiden osarahoitusta.

 

Hanke toteutetaan 15%:n flat ratella: Hankealue on maantieteellisesti laaja ja hankehenkilöstö liikkuu kansallisesti ja kansainvälisesti paljon, joka puoltaa matkakustannusten hyväksyttävyyttä todellisina kustannuksina.

 

Edellä mainituin perusteluin hanketta esitetään rahoitettavaksi kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR:n toimintalinjasta 2, erityistavoitteesta 4.1.

 

3.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät ehdot on esitetty EURA 2014 -tietojärjestelmässä tehtävässä rahoituspäätöksessä.

 

 

 

B) Pohjois-Savon kehittämisrahaston tuki:

1.

Hyväksytään kokonaiskustannusarvioksi ajalle 1.5.2019-30.4.2022 enintään

421 536 €. Avustusta myönnetään Pohjois-Savon kehittämisrahastosta enintään

83 307 €. Avustusprosentti hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on 19,76 %.

 

2.

Tällä päätöksellä hyväksytään 50 000 euron tukea Pohjois-Savon kehittämisrahastosta. Hankkeelle varataan 2. vaiheen tukeen 33 307 euroa ja sen päätöksenteko delegoidaan maakuntajohtajan päätettäväksi. Hankkeen 2. vaiheen tukiosuus myönnetään sillä edellytyksellä, että hankkeelle on käytettävissä Pohjois-Savon kehittämisrahaston myöntövaltuutta ja hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti.

3.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston sääntöjen mukaan tukea voidaan myöntää innovatiivisille ja verkostoitumista edistäville kehittämishankkeille. Hanke kohdentuu koko Pohjois-Savon maakuntaan ja laajasti myös koko Itä- ja Pohjois-Suomeen. Hankkeen tarkoitus on palvella sekä julkisia että elinkeinoelämän toimijoita ja kehittäjiä. Hankkeelle ei ole ollut perusteltua tässä vaiheessa hakea yksityistä rahoitusta tai muiden ulkoisten organisaatioiden osarahoitusta. Pohjois-Savon kehittämisrahaston osuus liittyy päähankkeena olevaan EAKR-hankkeeseen Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon (VERKA), hakemusnumerolla Eurassa 306940.

 

Hanke toteutetaan 15%:n flat ratella:

Hankealue on maantieteellisesti laaja ja hankehenkilöstö liikkuu kansallisesti ja kansainvälisesti paljon, joka puoltaa matkakustannusten hyväksyttävyyttä todellisina kustannuksina.

 

4.

Tuensaajan on nimettävä ohjausryhmä hankkeen ohjausta ja seurantaa varten. Pohjois-Savon liiton hankkeelle nimeämä yhteyshenkilö on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin.

 

5.

Arvonlisäverot hyväksytään hankkeen kustannuksiksi.

 

6.

Julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) tulee noudattaa sen soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa.

 

7.

Lomapalkkavarausten tukikelpoisuuden osalta noudatetaan EAKR-rahoitusta koskevia linjauksia ja säädöksiä.

8.

Pohjois-Savon liiton ohje tuensaajille Pohjois-Savon kehittämisrahaston avustuksista on osa tätä päätöstä ja hankkeen toteutuksessa on noudatettava sitä.

 

 

Valmistelija:

rahoitusasiantuntija Kari Tarkiainen 044 714 2647

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa