Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.08.2019/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 96

26.08.2019

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen selvityksiä; maa-aineskysely ja maisema-alueiden päivitysinventointi, liitteet 3-4

 

68/10.02.00.00/2019

 

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 96

 

 

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:n toiseen vaiheeseen liittyen on valmistunut jo joitakin selvityksiä. Maisema-alueiden päivitysinventointia on laadittu konsultin toimesta (FCG Oy / maisema-arkkitehti Riikka Ger) vuosina 2017-2018. Inventoinnissa on tarkistettu noin 40 voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettua maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristön tai maisemallisen merkityksen vuoksi arvokasta aluetta. Alueiden päällekkäisyyksiä on pyritty päivityksessä poistamaan, aluerajauksia on tarkistettu ja kohdealueiden nimeämiseen on ehdotettu muutoksia. Sänkimäki-Kinahmi -alueen statusta on esitetty pudotettavan valtakunnallisesti merkittävästä maakunnallisesti merkittäväksi.Tarkistetut maisema-alueet on koottu liitteeksi. Maisema-alueiden selvitystä on esitelty 13.8. myös aluerakennetyöryhmälle, jonka kommentit tuodaan myös maakuntahallitukselle tiedoksi.

 

Maa-ainesten ottoon liittyen on liitossa tehty keväällä 2019 sähköinen tarvekysely alueen maa-ainestoimijoiden, tuottajien ja suurimpien käyttäjien kesken. Kyselyssä pyrittiin hahmottamaan maa-ainesten tarvetta, riittävyyttä ja otto- sekä käyttöpaikkojen sijaintia vuoteen 2040 saakka. Kyselystä saatu palaute ei sellaisenaan riitä maakuntakaavatyön pohjaksi, mutta aiempiin selvityksiin ja muihin lähteisiin verrattuna, se antaa suuntaviivoja kaavatyössä käsiteltävälle luonnonvarateemalle. Laatusoran kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa Kuopion seudulla.

 

Mkj:n ehdotus:

Merkitään selvitysaineisto tiedoksi.

 

Valmistelija:

kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirjamerkintä: Annaelina Isola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa