Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 25.11.2019/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 143

25.11.2019

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja vastineet, liitteet 2-3

 

68/10.02.00.00/2019

 

Maakuntahallitus 25.11.2019 § 143

 

 

 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.8.-27.9.2019. Palautetta saatiin 41 kpl, joista viranomaiset ja yhteistyökumppanit jättivät 33 ja yksityiset osalliset 8 kpl. Yksityisten antaman palautteen joukossa oli mm. mielipide, jonka oli allekirjoittanut 520 henkilöä ja 12 taloyhtiötä. Palaute koski Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen kaavamerkintöjä ja vaikutuksia.

 

Kahdeksassa (8) palautteessa todettiin, ettei lausuttavaa ole. Saman verran löytyi palautteita, joissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan esitettiin korjattavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on koko kaavaprosessin ajan päivittyvä asiakirja. Viimeisimmät muutokset tehdään 25.11.2019 päivättyyn asiakirjaan:

 

 1. Lisätään kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset osallisiin.

 2. Modernin rakennuskannan (1950-1990-l) inventointien osalta tarkennetaan ohjeet kuntainventoinnille tai kuntien toimittamille valmiille inventointiaineistoille.

 3. Kaavaprosessin kuvaukseen täydennetään, että luonnosvaiheessa lausuntoaika on 2 kk.

 4. Joroisten erityistilanne avataan ja valmistelevat neuvottelut täydennetään vuorovaikutussuunnitelmaan.

 5. Tiedot valtakunnallisten arkeologisten kohteiden arvottamishankkeesta (VARK) täydennetään.

 6. Maakunnallinen ja valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia lisätään lähtökohtiin.

 7. Lisätään tavoitteeksi kansallisen kaupunkipuiston ja matkailun kehittämisen yhdistäminen.

 8. Lisätään maininta Kuopion lentokentän meluselvityksen yleispiirteisestä päivityksestä ja tarkennetaan tekstiä sen osalta.

 9. Lisätään maininta Varkauden lentopaikasta (Joroinen).

 10. Lisätään tavoitteisiin henkilöliikenteen terminaali.

 11. Lisätään tavoitteisiin peltoalueita koskevan suunnittelumääräyksen päivittäminen osana taajamatoimintojen merkintää.

 12. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nimi täydennetään sen sisältöä tarkemmin kuvaavaan muotoon: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoitteet.

 

Nähtävilläoloaikana saatu palaute sisälsi runsaasti (25 kpl) sellaisia huomioita, joilla ei ole suoranaisesti vaikutusta osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön, mutta jotka ovat hyvää evästystä luonnoksen valmisteluun liittyen.

 

OAS:sta saatua palautetta sekä viranomaisten huomioita ja vastineita on käsitelty 23.10.2019 pidetyssä viranomaisneuvottelussa. Aluerakennetyöryhmä on voinut tutustua palautteeseen ja vastineisiin 21.10.2019 pidetyssä kokouksessa.

 

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteeseen laaditut vastineet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehtävät päivitykset.

 

Valmistelija:

kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa