DynastyDynasty - Kokousasiathttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset - raportin kommentointi, oheismateriaaliLiikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset - raportin kommentointi, oheismateriaalihttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-9.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Perhekeskusmallin käyttöön otto Pohjois-Savossa 2020-2022 osaksi Tulevaisuuden sotekeskusta, liite 6Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Perhekeskusmallin käyttöön otto Pohjois-Savossa 2020-2022 osaksi Tulevaisuuden sotekeskusta, liite 6http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-8.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Alueelliset Innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hanke: Kansallisesta kansainväliseksi systeemitutkimusalustaksi - Luonnonvarakeskuksen Kuopion (Maaninka) Infrat kartalle, liite 5Alueelliset Innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hanke: Kansallisesta kansainväliseksi systeemitutkimusalustaksi - Luonnonvarakeskuksen Kuopion (Maaninka) Infrat kartalle, liite 5http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-7.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Digituen alueellinen koordinaatio Pohjois-Savossa, liite 4Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Digituen alueellinen koordinaatio Pohjois-Savossa, liite 4http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-6.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen ja maksuosuuksien laskutus v. 2020, liite 3Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen ja maksuosuuksien laskutus v. 2020, liite 3http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-5.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Pohjois-Savon poikkihallinnollisen HYTE -työryhmän hyväksyminen, liitteet 1-2Pohjois-Savon poikkihallinnollisen HYTE -työryhmän hyväksyminen, liitteet 1-2http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-4.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminenKokouksen työjärjestyksen hyväksyminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-3.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Pöytäkirjantarkastajien vaaliPöytäkirjantarkastajien vaalihttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-2.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenLaillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-1.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmastaLausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmastahttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-10.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Viranhaltijoiden päätöksetViranhaltijoiden päätöksethttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-11.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Seuraava kokous ja kokouksen päättäminenSeuraava kokous ja kokouksen päättäminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-14.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaaliAjankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaalihttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-13.HTMMaakuntahallitus 16.12.2019 / Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiatMaakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiathttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019207-12.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiatAjankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiathttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-20.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiatMaakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiathttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-19.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksesta 2040Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksesta 2040http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-7.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja vastineet, liitteet 2-3Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja vastineet, liitteet 2-3http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-6.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen palvelusopimuksen hyväksyminen, liite 1Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen palvelusopimuksen hyväksyminen, liite 1http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-5.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 18.11.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpanoPohjois-Savon maakuntavaltuuston 18.11.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpanohttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-4.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminenKokouksen työjärjestyksen hyväksyminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-3.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Pöytäkirjantarkastajien vaaliPöytäkirjantarkastajien vaalihttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-2.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenLaillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-1.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Pohjois-Savon liiton vastaus työ- ja elinkeinoministeriön tiedusteluun välittävän toimielimen tehtävien hoidosta ohjelmakaudella 2021-2027Pohjois-Savon liiton vastaus työ- ja elinkeinoministeriön tiedusteluun välittävän toimielimen tehtävien hoidosta ohjelmakaudella 2021-2027http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-8.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun loppuraportointi ja yhteenveto, liite 4Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun loppuraportointi ja yhteenveto, liite 4http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-9.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Sote- ja maakuntauudistuksen ICT & DIGI valmistelun loppuraportointi ja yhteenveto, liite 5Sote- ja maakuntauudistuksen ICT & DIGI valmistelun loppuraportointi ja yhteenveto, liite 5http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-10.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Lausunto kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajanaLausunto kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajanahttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-11.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksistaLausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksistahttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-12.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Seuraava kokous ja kokouksen päättäminenSeuraava kokous ja kokouksen päättäminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-21.HTMMaakuntahallitus 25.11.2019 / Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen, liitteet 7-8Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen, liitteet 7-8http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/kokous/2019206-14.HTM