DynastyDynasty - Kokousasiathttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesMaakuntahallitus 22.02.2021 / Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hanke: Eläinlääkintäpalvelujen kehittäminen Pohjois-Savossa, liite 3Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hanke: Eläinlääkintäpalvelujen kehittäminen Pohjois-Savossa, liite 3http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-10Maakuntahallitus 22.02.2021 / Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Ympäristöministeriölle Suomen uudesta arkkitehtuuripoliittisesta APOLI2020 ohjelmaehdotuksesta Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Ympäristöministeriölle Suomen uudesta arkkitehtuuripoliittisesta APOLI2020 ohjelmaehdotuksesta http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-9Maakuntahallitus 22.02.2021 / Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen kalatalouden yhteistyöryhmäänJäsenen ja varajäsenen nimeäminen kalatalouden yhteistyöryhmäänhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-8Maakuntahallitus 22.02.2021 / Maakuntajohtajan vuosilomaMaakuntajohtajan vuosilomahttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-7Maakuntahallitus 22.02.2021 / Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 ja suunnitelman vaikutusten arvioinnista, liite 2Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 ja suunnitelman vaikutusten arvioinnista, liite 2http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-6Maakuntahallitus 22.02.2021 / Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, ehdotus, liite 1Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, ehdotus, liite 1http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-5Maakuntahallitus 22.02.2021 / Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin valmisteluasioihin Pohjois-SavossaMaakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin valmisteluasioihin Pohjois-Savossahttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-4Maakuntahallitus 22.02.2021 / Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminenKokouksen työjärjestyksen hyväksyminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-3Maakuntahallitus 22.02.2021 / Pöytäkirjantarkastajien vaaliPöytäkirjantarkastajien vaalihttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-2Maakuntahallitus 22.02.2021 / Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenLaillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-1Maakuntahallitus 22.02.2021 / Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan vastaanottaminen ja kohdentaminenAlueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan vastaanottaminen ja kohdentaminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-12Maakuntahallitus 22.02.2021 / Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiatMaakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiathttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-15Maakuntahallitus 22.02.2021 / Viranhaltijoiden päätöksetViranhaltijoiden päätöksethttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-14Maakuntahallitus 22.02.2021 / Pohjois-Savon maakuntakaavoituskatsaus 2021, liite 5Pohjois-Savon maakuntakaavoituskatsaus 2021, liite 5http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-13Maakuntahallitus 22.02.2021 / Seuraava kokous ja kokouksen päättäminenSeuraava kokous ja kokouksen päättäminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-17Maakuntahallitus 22.02.2021 / Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaalitAjankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaalithttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-16Maakuntahallitus 22.02.2021 / Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hanke: Alueellisen hautomotoiminnan käynnistämis- ja toiminnan vakiinnuttamishanke, liite 4Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hanke: Alueellisen hautomotoiminnan käynnistämis- ja toiminnan vakiinnuttamishanke, liite 4http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021223-11Maakuntahallitus 25.01.2021 / Seuraava kokous ja kokouksen päättäminenSeuraava kokous ja kokouksen päättäminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-15Maakuntahallitus 25.01.2021 / Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiatAjankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiathttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-14Maakuntahallitus 25.01.2021 / Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiatMaakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiathttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-13Maakuntahallitus 25.01.2021 / Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin valmisteluasioihin Pohjois-SavossaMaakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin valmisteluasioihin Pohjois-Savossahttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-4Maakuntahallitus 25.01.2021 / Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminenKokouksen työjärjestyksen hyväksyminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-3Maakuntahallitus 25.01.2021 / Pöytäkirjantarkastajien vaaliPöytäkirjantarkastajien vaalihttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-2Maakuntahallitus 25.01.2021 / Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenLaillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenhttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-1Maakuntahallitus 25.01.2021 / Katsaus POSOTE20 vapaaehtoisen valmistelun käynnistymiseen sekä tiedoksi POSOTE20/Pohjois-Savon liiton kirjallinen asiantuntijalausunto HE 241/2020 vp, liite 1Katsaus POSOTE20 vapaaehtoisen valmistelun käynnistymiseen sekä tiedoksi POSOTE20/Pohjois-Savon liiton kirjallinen asiantuntijalausunto HE 241/2020 vp, liite 1http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-5Maakuntahallitus 25.01.2021 / Koronaelvytykseen kohdennetun Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) -määrärahan kohdentaminen Pohjois-SavossaKoronaelvytykseen kohdennetun Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) -määrärahan kohdentaminen Pohjois-Savossahttp://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-6Maakuntahallitus 25.01.2021 / Yhteyspäällikön tehtävä, liite 2Yhteyspäällikön tehtävä, liite 2http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-7Maakuntahallitus 25.01.2021 / Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi, liite 3Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi, liite 3http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-8Maakuntahallitus 25.01.2021 / Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen toimikaudelle 2022 - 2023Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen toimikaudelle 2022 - 2023http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-9Maakuntahallitus 25.01.2021 / Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvän Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadinta vuosille 2021-2022Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvän Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadinta vuosille 2021-2022http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021222-10